UT’er projectleider kankeronderzoek

| Rense Kuipers

UT-postdoc Valesca Retèl leidt een project waarvoor KWF, ZonMW en Zilveren Kruis 1,5 miljoen euro uittrekken. Hierin is het de bedoeling dat DNA-diagnostiek helpt om kankerpatiënten beter te selecteren bij het voorschrijven van medicijnen.

De UT en samenwerkende medische centra zoals het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en het Utrecht UMC richten zich in dit project op ‘Whole Genome Sequencing’ (WGS). Dit is een manier van DNA-onderzoek om genetische veranderingen – die aan de basis liggen van de ziekte – op te sporen.

Overbehandeling voorkomen

Doel is het voorkomen van overbehandeling en het op maat inzetten van de meest veelbelovende behandeling voor individuele kankerpatiënten. De onderzoekers willen weten wat de optimale strategie is om WGS in te zetten.

Retèl - eveneens werkzaam voor het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis - licht toe: ‘Wij gaan in de eerste instantie kijken hoe WGS kan worden ingezet om de beste behandeling voor patiënten met niet-kleincellige longkanker te selecteren. Als onze aanpak succesvol blijkt, kunnen we het project uitbreiden. Dan kijken we ook naar de inzet van WGS bij het zoeken naar de beste behandelmethode voor melanoom-patiënten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.