Wiskundeleerlijn: opleiding krijgt meer keuze

| Rik Visschedijk

Het gezamenlijke wiskundeonderwijs voor de twaalf UT-ingenieursopleidingen wordt komend studiejaar meer variabel en de opleidingen krijgen één contactpersoon. Met deze maatregelen moet wiskunde beter aansluiten bij het moduleonderwijs.

Dat stelt een stuurgroep voor, volgend op een evaluatie eind vorig jaar. De opleidingsdirecteuren hebben hierover deze week een brief van stuurgroepvoorzitter Tom Mulder gekregen. ‘We sluiten aan bij de aanbevelingen in de evaluatie’, zegt hij. ‘Opleidingen krijgen straks meer te kiezen; ze kunnen zelf aangeven welk wiskundeonderdeel bij een module past.’

Varianten

‘In het eerste semester krijgen de opleidingen wiskunde, natuurkunde, advanced technology en elektrotechniek een eigen variant van de leerlijn, waarbij de nadruk op science ligt’, gaat Mulder verder. ‘Bij de andere opleidingen zal het accent meer op engineering liggen.’ Een vaste technische wiskunde-contactpersoon bij de opleidingen moet de verbindende schakel worden met wiskunde. ‘Die heeft namelijk zicht op de inhoud van de modules.’

Een aantal onderdelen uit het programma wordt straks twee keer aangeboden, zodat de opleidingen zelf kunnen kiezen wanneer die wiskunde het beste in het programma valt. ‘Dat geldt voornamelijk voor calculus en differentiaalvergelijkingen in het tweede semester’, aldus Mulder.

Didactiek

Momenteel is er voor alle opleidingen in het eerste semester op maandag een groot hoorcollege onder de noemer wiskundetheater. ‘We vonden dit bij de invoering van TOM een goed idee, maar het functioneert matig’, zegt opleidingsdirecteur Jan Willem Polderman. ‘Vervolgens gaan studenten in begeleide zelfstudie aan de gang met de stof, die later in de week in werkcolleges behandeld wordt.’ De stuurgroep buigt zich in een volgende sessie nog over de didactische vormen van de wiskundeleerlijn.

Wiskundige basis

Met de invoering van het Twents Onderwijsmodel (TOM) is een gezamenlijk wiskundeprogramma ingevoerd voor alle technische opleidingen, met uitzondering van CreaTe en technische geneeskunde. Polderman: ‘We hebben er met TOM voor gekozen om toekomstige UT-ingenieurs dezelfde wiskundige basis mee te geven. In het moduleonderwijs sluit de theorie idealiter aan bij het project en daarvoor is flexibiliteit gewenst. Maar met wiskunde is dat gewoonweg niet uniform te realiseren voor alle opleidingen. Daarbij is wiskunde een hiërarchisch vak; je hebt bepaalde bouwstenen nodig om verder te komen. Daarom kijken we nu hoe we de leerlijn meer op maat kunnen maken, zonder het uit de modulefilosofie te halen.’

Evaluatie

De aanbevelingen van de stuurgroep zijn het vervolg op een evaluatie van de wiskundeleerlijn. Uit enquêtes en interviews met betrokkenen bleek dat er weinig samenhang wordt ervaren tussen wiskunde en de inhoud van modules. Een van de conclusies was dat een goede aansluiting bij de opleiding belangrijker is dan de eenheid van wiskunde in het bacheloronderwijs. ‘Met deze ingrepen verwachten we dat te bereiken’, aldus Mulder. ‘Natuurlijk vraagt dat meer van de faculteit wiskunde, maar we denken dat we dat op deze manier kunnen behappen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.