Linda Steg in de Raad van Toezicht

| Redactie

Hoogleraar omgevingspsychologie Linda Steg neemt zitting in de Raad van Toezicht van de UT. Ze vervangt daarmee hoogleraar Janka Stoker. De benoeming geldt voor vier jaar.

Linda Steg studeerde andragogiek (de opvoeding en vorming van volwassenen) in Groningen en werkt onder meer bij het Sociaal Cultureel Planbureau in Den Haag. Ze promoveerde in 1996. In haar onderzoek richt ze zich op de interactie tussen mens en omgeving. Naast haar hoogleraarschap is Steg onder andere wetenschappelijk directeur van het Kurt Lewin Instituut, en past-president van de divisie Environmental Psychology van de International Association of Applied Psychology. Verder is zij bij diverse wetenschappelijke tijdschriften betrokken.

Raad van Toezicht-voorzitter Anton Schaaf over de benoeming: ‘Het wetenschappelijke profiel van Linda Steg past mooi bij de High Tech Human Touch aanpak van de UT. De Raad is ervan overtuigd dat professor Steg als persoon een waardevolle aanvulling is die over de competenties beschikt die de Raad nodig heeft om zijn taak adequaat te kunnen uitoefenen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.