Meer opleidingsaanbod voor promovendi

| Rik Visschedijk

De meest populaire cursussen voor promovendi zitten te snel vol, het is niet altijd duidelijk welke beschikbaar zijn en het ontbreekt aan structuur. ‘Daarom gaan we het aanbod duidelijker organiseren, meer instroommomenten maken en werken met een jaarkalender’, zegt Paul van Dijk, directeur van de Twente Graduate School.

Het CvB ging onlangs akkoord met een verhoging van het beschikbare budget voor opleidingen. Promovendi op de UT moeten voor 30 EC aan opleidingen volgen; bijvoorbeeld op het gebied van academische vaardigheden, didactiek, schrijfvaardigheden, en in hun vakgebied.

Academische vaardigheden

‘Vanaf september kunnen promovendi in hun eerste jaar een blok basis academische vaardigheden volgen’, zegt Van Dijk. ‘Daarin zitten schrijf,- informatie- en presentatievaardigheden, wetenschappelijke integriteit en datamanagement. Vervolgens kunnen ze zelf kiezen welke verdere cursussen ze volgen; of dat nu op de UT is of daarbuiten. We vinden het belangrijk dat promovendi zelf de regie over hun leertraject nemen en willen daarom zo weinig mogelijk verplicht stellen.’

Introductiecursus

Een andere vernieuwing is een introductiecursus voor promovendi die gaan lesgeven. ‘Die wordt ontwikkeld door het Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT)’, aldus Van Dijk. ‘Een belangrijke cursus, omdat we promovendi niet onvoorbereid voor de klas willen zetten. En we willen degenen die talent hebben voor lesgeven motiveren om daarin verder te gaan. Want ook al ben je talentvol, als je begint met een slechte ervaring, dan is de kans groot dat je niet nog een keer voor de klas wil.’

Jaarkalender

Daarnaast komt er een digitale jaarkalender. ‘We horen dat het aanbod onduidelijk is en dat cursussen vol zitten’, vervolgt Van Dijk. ‘Daarom gaan we werken met een jaarkalender, zodat promovendi zich vooraf kunnen inschrijven. En we kunnen extra cursussen aanbieden als dat nodig is.’ De jaarkalender past volgens Van Dijk in het beter structureren van het aanbod. ‘De verschillende partijen die opleidingen aanbieden zijn verzameld in het Centre for Training and Development: HR, het Language Centre, CELT, de bibliotheek en de Graduate School. Dat is nu soms versnipperd. We gaan dat aanbod in leerlijnen organiseren, zodat ze logisch op elkaar aansluiten.’

Ontwikkeling

UT-promovendi zijn sinds de invoering van het promovendistatuut in 2014 verplicht om een opleidings- en begeleidingsplan te schrijven. ‘Hierin staan afspraken over supervisie en het datamanagement-plan, maar het geeft ook aan hoe ze de 30EC die ze aan verbredende en verdiepende persoonlijke ontwikkeling plannen’, zegt Van Dijk. ‘Vervolgens hebben ze een qualifier-examen met een go/no-go moment. In de verdere verloop van het promotietraject volgen de jaargesprekken met de supervisor, waarin de promovendus ook met de begeleiders nadenkt over zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.’

Bij de promotie zelf krijgt de ‘jonge doctor’ tegenwoordig een certificaat, waarop zichtbaar is welke verdiepende en verbredende cursussen gevolgd zijn. ‘Dat past in onze filosofie dat een promotie meer is dan alleen een boekwerk afleveren. Het is vooral ook de ontwikkeling van een mens. Met het certificaat op zak kun je werkgevers laten zien dat je tijdens je promotie ook in jezelf hebt geïnvesteerd.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.