Zwitserland mag weer meedoen in Europa

| HOP, Irene Schoenmacker

Nu Zwitserland heeft besloten om geen strenge immigratiewetten in te voeren, kan het weer aanspraak maken op alle Europese onderzoeksubsidies. Dat meldt de Europese Commissie.

Photo by: michel_fertig

In 2014 stemde een nipte meerderheid van de Zwitsers voor een immigratiequotum. Dit was tegen het zere been van de Europese Unie, die het land de toegang tot onderzoeksubsidies bijna geheel ontzegde.

Horizon 2020

Het Europese programma Horizon 2020 is bedoeld om onderzoek en innovatie te stimuleren. Eén van de voorwaarden om mee te doen is dat de landen vrij verkeer van personen toestaan. De uitkomst van het Zwitserse referendum druiste hier lijnrecht tegenin.

Om de Europese Unie tegemoet te komen, heeft het Zwitsers parlement er nu voor gekozen haar immigratiewetten nauwelijks aan te scherpen en het vrije verkeer van personen te respecteren, meldt de Europese Commissie in een persbericht.

Door deze beslissing kan Zwitserland vanaf 1 januari 2017 toch een geassocieerd lidmaatschap aangaan met het Horizon 2020-programma en zo in aanmerking komen voor Europese onderzoeksubsidies.

Erasmus +

Zwitserland mocht na de uitkomst van het referendum ook niet meer meedoen aan Erasmus +, het uitwisselingsprogramma voor Europese studenten en personeel. Het moet nog blijken of deze maatregel nu ook wordt teruggedraaid.

Niet alleen Zwitserland werpt barrières op, overal ter wereld neemt de weerstand tegen globalisering toe. Voor veel Britten was immigratie een van de voornaamste redenen om voor een vertrek uit de Europese Unie te stemmen. Het is de vraag of Groot-Brittannië straks nog wel aanspraak kan maken op Europese beurzenprogramma’s.

Bezorgdheid

De pas aangestelde VU-hoogleraar Higher Education Marijk van der Wende sprak in haar inauguratie haar bezorgdheid uit over deze ontwikkelingen. 'We moeten niet wegduiken achter de dijken', zei ze. 'Geen enkel land heeft belang bij isolatie.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.