Miljoen naar UT-onderzoek eHealth

| Rense Kuipers

UT-hoogleraar persuasieve gezondheidstechnologie Lisette van Gemert-Pijnen krijgt een miljoen euro subsidie. Het geld is bedoeld om onderzoek te doen naar infectieziekten in de Euregio.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Van Gemert zal zich samen met twee promovendi en een postdoc richten op zogeheten bijzonder resistente micro-organismen (BRMO’s), oftewel bacteriën die resistent zijn geworden tegen antibiotica.

Aandachtsgebied

In het bijzonder ligt de focus op zoönosen in het Euregiogebied: ziektes die van dier op mens en vice versa overgebracht kunnen worden. Van Gemert legt uit: ‘Zoönosen zijn de snelst opkomende ziektes. Je kunt de Euregio een aandachtsgebied noemen. In de grensregio van Groningen tot Nijmegen is het risico op dergelijke infecties hoog. Er is veel intensieve veeteelt en er wonen relatief veel ouderen en mensen met chronische aandoeningen.’

Van Gemert vervolgt: ‘Als UT zijn we de enige partij in een samenwerkingsverband van zo’n vijftig partners die inzet op het ontwerpen van technologie, in het bijzonder persuasieve gezondheidstechnologie. Oftewel, hoe krijg je mensen gemotiveerd om bewuster om te gaan met antibiotica en hoe kun je ze in hun besluitvorming ondersteunen.’

eHealth

Zo gaan de onderzoekers onder andere aan de slag met het ontwikkelen van een ‘serious game’ voor zorgprofessionals en wordt gekeken naar het onderzoeksgebied geohealth. ‘Dat is misschien voor de UT wel de grootste winst’, zegt Van Gemert.

‘Met de kennis uit drie faculteiten – BMS, EWI en ITC – willen we voorspellende modellen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door gegevens uit ziekenhuizen, laboratoria en de mobiliteitsdata van mensen en dieren te combineren, om daarmee risicogebieden en –groepen te kunnen identificeren. Op die manier zou je bijvoorbeeld iemand die werkzaam is in de veeteelt heel gericht kunnen voorlichten om niet een ouder persoon in het ziekenhuis te bezoeken.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.