Tijdelijke waarneming secretaris UT

| Rik Visschedijk

Het vertrek van de secretaris van de UT wordt voorlopig intern waargenomen. De UT grijpt de gelegenheid aan om zich te beraden op de opvolging. In de uitvoering van Vision 2020 is namelijk een herontwerp van de interne organisatie opgenomen.

Onder de functie van secretaris van de UT vallen nu nog drie onderdelen. Hij is secretaris van het college van bestuur, directeur Algemene Zaken en algemeen directeur. Het CvB gaat de komende tijd ‘in gesprek’ met de organisatie en medezeggenschap over de beste ambtelijke aansturing.

Tijdelijke invulling

Ron Mazier, directeur Strategie & Beleid, wordt waarnemend secretaris van het CvB en stuurt de bestuursondersteuning van Algemene Zaken aan. Hij zal de UT ook vertegenwoordigen in het overleg van secretarissen en directeuren Kennispark. Atilla Kerpisci, directeur Marketing & Communicatie, wordt waarnemend directeur Algemene Zaken. Hij wordt daarnaast statutair bestuurder van stichting Powered by Twente en zal voorgedragen worden als lid van de Raad van Commissarissen van conferentiehotel de Drienerburght.

De activiteiten als algemeen directeur worden voorlopig ondergebracht bij de leden van het CvB. Onder voorzitter Victor van der Chijs vallen Strategie & Beleid, Marketing & Communicatie en Algemene zaken. De nieuwe rector Thom Palstra neemt het Centre for Educational Support onder zijn hoede. Vice-voorzitter Mirjam Bult neemt de diensten Human Resources, Financiële en Economische Zaken, Library, ICT-Services & Archives en het Facilitair bedrijf waar.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.