Aardbeving Nieuw-Zeeland gevoeld in NanoLab

| Ton Fiselier

De aardbevingen in Nieuw-Zeeland van afgelopen weekend zijn opgepikt door apparatuur in het MESA+-NanoLab.

Vanwege de verbouwingen in de naburige Technohal is een tijd geleden een trillingsarme vloer in het NanoLab geïnstalleerd, en worden trillingen gemonitord om te voorkomen dat experimenten door externe factoren beïnvloed worden.

‘De registratie van de bevingen in Nieuw Zeeland is bijvangst’, legt Frans Segerink van het NanoLab uit. ‘Aardbevingen van 4 á 5 op de schaal van Richter zijn al meetbaar over de hele wereld. De aardbeving in Nieuw-Zeeland was van een veel zwaardere categorie, namelijk 7.8.’

De registratie van de beving van afgelopen weekend is geen uitzondering volgens Segerink. ‘De aardschokken in Italië van eind oktober hebben we ook waargenomen. Die waren weliswaar minder zwaar als die in Nieuw-Zeeland, maar waren wel veel dichterbij. Met die reden waren die bevingen echte klappers voor onze meetapparatuur. Gelukkig vonden er op het moment dat ze plaatsvonden geen experimenten plaats in het lab, want die schokken hadden zeker invloed gehad.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.