Toch nog ontgroeningen in Groningen

Het moet afgelopen zijn met ontgroeningen in Groningen, kondigden de RUG en de Hanzehogeschool een maand geleden aan. Maar de soep wordt minder heet gegeten dan ze wordt opgediend.

Photo by: Antoon Kuper

De verenigingen in Groningen krijgen een laatste kans, blijkt uit een gezamenlijk persbericht van de RUG en de Hanzehogeschool. Na ‘intensief en constructief overleg over de waarden, normen en toekomst van studentengezelligheidsverenigingen in Groningen’, is afgesproken dat Vindicat een kritische zelfreflectie gaat opstellen over de heersende en gewenste cultuur binnen de vereniging.

Onafhankelijke commissie

Een onafhankelijke commissie gaat kijken of de plannen volstaan om excessen te voorkomen. Zo niet, dan kan Vindicat zijn bestuursbeurzen kwijtraken. Andere gezelligheidsverenigingen in Groningen komen later aan de beurt.

De commissie staat onder leiding van voormalig politiechef Martin Sitalsing, nu bestuursvoorzitter van de Groningse GGZ-instelling Lentis. Twee leden zijn voorgedragen door Vindicat zelf.​​

Een maand geleden bezigden de besturen van de RUG en de Hanze hardere taal. Ze vonden dat de ontgroeningen moesten stoppen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.