Aantal eerstejaars UT neemt met 20 procent toe

| Ton Fiselier

Het aantal eerstejaars bachelor studenten is aan de UT met zo’n 20 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van Marketing & Communicatie. Met name de opleiding psychologie draagt bij aan de flinke aanwas.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Volgens Mariska Giesen, hoofd Marketing aan de UT, is de groei voor een groot deel te danken aan de internationalisering. ‘12 van onze bacheloropleidingen zijn vanaf dit jaar Engelstalig. Met een bredere Engelstalige programmering ben je als universiteit gewoon toegankelijker. Dat merken we ook aan de instroom van internationale studenten, met name uit wervingsdoellanden als Roemenië, Griekenland, China en Indonesië. Onze wervingstactieken werpen dus ook hun vruchten af’. Giesen is blij met de cijfers. ‘We zijn absoluut gelukkig met deze resultaten. Ze passen precies bij de koers die de UT heeft ingezet, en geven aan dat we op de juiste weg zitten.’

De UT doet het landelijk goed wat betreft het aantal aanmeldingen. Landelijk is het aantal eerstejaarsstudenten met 8 procent toegenomen, in vergelijking met 20 procent aan de UT.

Grootste stijger

Opmerkelijk is de groei van het aantal eerstejaars studenten bij de opleidingen psychologie. Met een toename van 107 naar 374 eerstejaars studenten is deze opleiding de grootste stijger ten opzichte van vorig jaar. Bij psychologie lijkt het wegvallen van de numerus fixus een belangrijke reden voor de groei van het aantal aanmeldingen.

Kleinste instroom

De kleinste instroom aan de UT van de opleiding gezondheidswetenschappen. Die studie gaat van 34 naar 23 eerstejaars studenten. Volgens opleidingsdirecteur Heleen Miedema is daar een simpele reden voor. ‘Dit zijn de naweeën van het oude beleid. We hebben vorig jaar de hele opleiding op de schop gegooid en gewerkt aan een nieuwe, eigen signatuur. Daarnaast staan we in de Elsevier enquête bijzonder goed aangeschreven waar het op studentenbeleving aankomt. Ik verwacht dat we, na de daling van dit jaar, volgend jaar op groei kunnen rekenen.’


Eerder sprak voormalig opleidingsdirecteur Gerben Westerhof van de opleiding psychologie zijn zorgen uit over de voorspelde toename. De huidige opleidingsdirecteur was niet voor commentaar beschikbaar.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.