ChristenUnie wil maatschappelijke dienstplicht

Als het aan de ChristenUnie ligt, gaan alle jongeren een maatschappelijke dienstplicht vervullen. Met werkzaamheden in de zorg, het onderwijs of het openbaar groen zouden ze hun studieschuld kunnen verlagen.

Photo by: Flickr Creative Commons

Dit staat in het nieuwe verkiezingsprogramma dat de partij zojuist heeft gepresenteerd. De dienstplicht beslaat een half jaar en jongeren moeten hem voor hun achtentwintigste hebben vervuld. Hiermee wil de partij de saamhorigheid in de samenleving bevorderen.

Van studieschuld afhalen

De dienstplichtigen zouden zo’n achthonderd euro per maand verdienen. ‘Dit wordt desgewenst afgetrokken van de studieschuld na afstuderen’, verklaart de CU.

Sowieso wil de CU de schulden van jongeren beperken. Studenten moeten volgens de christenpolitici weer een basisbeurs krijgen. Dat zou ook beter zijn voor de kansen van kinderen uit armere gezinnen. ‘Studenten die geen rijke ouders hebben mogen geen financiële drempel ervaren om door te studeren.’

Meer geld voor wetenschap

Daarnaast mag het collegegeld niet meer zo snel stijgen als de afgelopen jaren en moet er een maximumtarief voor de dure tweede studies komen. De ov-studentenkaart blijft in deze plannen behouden, al mogen studenten die dan een jaartje minder lang gebruiken.

Ook aan het wetenschappelijk onderzoek wil de partij meer geld besteden. Vooral maatschappelijk relevant onderzoek kan een steuntje in de rug verwachten. Verder moeten exacte en technische opleidingen versterkt worden.

Al met al trekt de ChristenUnie een miljard euro extra uit voor onderwijs en onderzoek.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.