'Cultuur moet naar de UT'ers toe'

| Rik Visschedijk

Cultuur moet verder reiken dan de Vrijhof, de ledenaantallen van de verenigingen mogen wel wat omhoog en de samenwerking tussen de verenigingen krijgt een nieuwe impuls.

Dat is de strekking van de cultuurvisie van de Student Union (SU), Culture & Events en cultuurkoepel Apollo. De visie heeft even op de plank gelegen. Een jaar nadat deze is opgesteld door toenmalig SU-portefeuillehouder Eline van Hove, heeft het CvB nu groen licht gegeven en staat de visie binnenkort op de agenda van de URaad.

Creatieve ontwikkeling

Nikki Leijnse (technische bedrijfskunde) is sinds de zomer de portefeuillehouder. ‘We zien een aantal tendensen die invloed hebben op het beleven, organiseren en uitvoeren van cultuur. Het Twents Onderwijsmodel en het leenstelsel maken dat studenten zich concentreren op de studie en gericht nadenken over hun nevenactiviteiten. Tegelijkertijd is creatieve ontwikkeling van jonge mensen erg belangrijk.’

‘De uitdaging is om cultuur meer naar buiten te brengen, door verenigingen samen te laten werken en verbindingen te maken met bijvoorbeeld opleidingen’, vervolgt Leijnse. ‘We willen cultuur nog dynamischer maken, door het cursusaanbod bijvoorbeeld aan te laten sluiten bij het onderwijs. En we willen – meer dan voorheen – het aanbod aantrekkelijk maken voor internationale studenten en medewerkers. Dat gaan we onder andere doen door cultuur op de campus aan te bieden. We denken aan straattheater, exposities verspreid over het terrein of een fotowedstrijd.’

Ledenaantallen

De terugloop in de ledenaantallen van de verenigingen is zorgwekkend; in 2014 was het totaal nog 664, vorig jaar stokte de teller op 550 leden. ‘Het is in eerste instantie aan de verenigingen zelf om leden te werven’, zegt Leijnse. ‘Maar we zien mogelijkheden in samenwerkingen. Bijvoorbeeld leden van de fotogroep die gala’s willen fotograferen, of met de camera aanwezig zijn bij voorstellingen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.