'We moeten vaak maatwerk leveren'

| Rik Visschedijk

Werkdruk als gevolg van de cijferadministratie in het Twents Onderwijsmodel (TOM); dat is het eerste thema van de maand in het aanpakken van de werkdruk. ‘De uitzonderingen maken dat er veel extra werk ligt.’

Dertig mensen, daar mikte HR-beleidsmanager Annemiek Baars maandag op, en het werden er 38. Achterin de kantine van de Horst was een ruimte ingericht, belangstellenden konden hier een korte route lopen. Aan de muur hingen posters waarop stond aangegeven welke informatie is opgehaald over werkdruk in relatie tot cijferadministratie en het proces rondom toetsen in het bacheloronderwijs. ‘Maar vooral willen we van de medewerkers horen waar zij tegenaan lopen.’ Hun knelpunten kunnen ze met een post-it kenbaar maken.

Het is een bekend UT-probleem: wetenschappelijk en ondersteunend onderwijskundig personeel geven aan flinke werkdruk te ervaren. ‘We hebben het probleem opgedeeld in zeven aspecten’, zegt Baars. ‘De cijferadministratie in TOM is het eerste thema dat we aanpakken. Dat willen we heel gestructureerd doen, en we willen aan het eind van de maand ook echt resultaten geboekt hebben.’

TOM en Osiris

Edwin Lodder (CES) is keyuser Osiris. ‘Het module-onderwijs in TOM maakt dat de werkdruk bij ons flink is opgelopen’, zegt hij. ‘Dat komt vooral door de zogenoemde scheefstudeerders. In Osiris is op dit moment geen manier om de cijfers en resultaten van studenten die een onderdeel van een module op een later moment doen goed in te voeren. Om dit te ondervangen werken we met veel schaduwlijsten, zodat we resultaten op een later moment goed kunnen inboeken. Daar komt bij dat iedere opleiding andere procedures en regels heeft, waardoor je iedere keer maatwerk moet leveren.’

En binnen TOM zijn er nogal wat scheefstudeerders; zo’n veertig procent mag op een ander moment een onderdeel van een module afleggen, zo schat Jeroen van Hoek (CES, informatiemanagement). ‘Eerder is een projectgroep gestart om Osiris zo in te richten dat het tegemoet komt aan de TOM, maar de conclusie was dat we meer problemen veroorzaken dan dat we oplossen. Er rest dus niets anders dan te kijken naar de procedures: welke afspraken kunnen we UT-breed maken en wat kunnen we standaardiseren?’

Suggesties

Het meedenken en suggesties doen, dat is precies de insteek van de informatiebijeenkomst. ‘We kunnen centraal van alles bedenken, maar het gaat erom waar wetenschappelijk en ondersteunend onderwijskundig personeel knelpunten ervaren en vooral welke oplossingen zij zien’, zegt Baars. ‘Dat is ook ingegeven door het verleden; we hebben vaker grote plannen gehad, die dan verzanden. Hiermee hopen we eind van de maand echt bruikbare voorstellen te hebben om werkdruk te reduceren.’


Deelname aan de inloopsessies kan op dinsdag in de foyer van de Waaier en donderdag in kamer 2503 in de Ravelijn, beide van 10 tot 13.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.