'Vroeg nadenken over wat je wil doen'

| HOP, Irene Schoenmacker

Minister Bussemaker wil vanaf 2018 miljoenen besteden aan betere loopbaanbegeleiding op scholen. Ze hoopt dat jongeren dan minder vaak uitvallen in het hoger onderwijs en dat ze een baan vinden die goed bij hen past.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Het bedrag, oplopend tot dertig miljoen in 2025, komt uit de opbrengst van het leenstelsel. Met het verdwijnen van de basisbeurs komen er op termijn miljoenen euro’s vrij die minister Bussemaker wil investeren in het hoger onderwijs. Het geld voor de loopbaanbegeleiding was nog niet aangekondigd in de onderwijsbegroting van vorige week.

Stages

De bewindsvrouw wil dat jongeren al vroeg nadenken over wat ze later gaan doen. Bedrijfsbezoeken en stages kunnen daarbij helpen. 'Zo kunnen zij bewuste keuzes maken die bij hen passen', zegt Bussemaker.

Het ministerie van OCW gaat de plannen samen met de onderwijssectoren verder uitwerken.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.