Animo MESA+ Dag 'gigantisch'

| Egbert van Hattem

Het hele instituut ziet er ieder jaar weer naar uit: de MESA+ Dag. ‘Eén keer per jaar is het puur feest,’ zegt wetenschappelijk directeur professor Guus Rijnders.

Op 26 september is de cleanroom van het Nanolab verlaten en zijn de gangen en kantoren bij MESA+ in Carré leeg. Dan verzamelen de nanotechnologen zich in Kinepolis. Ze luisteren naar gerenommeerde sprekers, bezoeken lezingen, houden paneldiscussies. De promovendi presenteren er hun onderzoek in competitie voor de MESA+ posterprijs. Na afloop wordt voor zo’n 600 deelnemers een enorm banket aangericht met gerechten uit alle mondiale windstreken.

Prikkelen

‘Het animo is weer gigantisch,’ aldus Rijnders. De hoofdgastsprekers zijn van internationale statuur. ‘Ze komen hier graag, tot Nobelprijswinnaars aan toe. Dat zegt wel wat. De onderwerpen raken altijd onderzoeksactiviteiten van meerdere vakgroepen. Ze komen onze onderzoekers prikkelen. Waar gaat het in de toekomst naartoe met ons onderzoek, welke combinaties van expertises gaan het verschil maken?’

Eén van hen is professor Stuart Parkin, van het Max Planck Institute of Microstructure Physics in Halle. ‘Voor elektronische toepassingen van nieuwe nanomaterialen laat hij zich inspireren door de werking van ons brein dat ongelooflijk energiezuinig kan processen. Hoe kunnen wij daar enigszins in de buurt komen?’

‘Bij MESA+ denken we hier vakgroepoverschrijdend over na met nieuwe concepten zoals het Darwin-on-a-chipproject van prof. Wilfred van der Wiel. Nieuwe logische wiskunde, ingebracht door dr. Hajo Broersma, is hier een sleuteltechnologie geworden. Bij MESA+ stellen we ons steeds nadrukkelijker de vraag: waar willen we UT-breed, samen met andere vakgroepen en instituten, aan werken?’

Polymeertechnologie

Slotspreker is de Poolse hoogleraar Krzysztof Matyjaszewski, van Carnegie Mellon University Pittsburgh, een gerenommeerde polymeer chemicus. ‘Ik leer op zo’n dag zelf ook heel veel,’ zegt Rijnders lachend. ‘Dat is ook één van de doelen: Je weer eens goed beseffen hoe snel het allemaal gaat in andere vakgebieden. Bijvoorbeeld supramoleculaire chemie - waar je kunt stapelen met moleculen - speelt steeds vaker een rol bij hoogwaardige interfaces. Daar is de groep van professor Jurriaan Huskens, van Molecular Nanofabrication, leidend in. In nieuwe diagnosesystemen bijvoorbeeld komt deze chemietak als vanzelf te staan tussen biologie en sensortechnologie in. We moeten als nano-onderzoekers voortdurend flexibel interdisciplinair innoveren.’

Tijdens de Mesa+ dag worden nieuwe onderzoeksthema’s geboren, maken onderzoekers op een nieuwe manier kennis met elkaars expertise (wat regelmatig tot samenwerking in nieuwe projecten leidt), leert men ineens dat lang gezochte labfaciliteiten gewoon om de hoek aanwezig zijn, en worden hoogleraren geïnspireerd om nieuwe (of soms al lang gekoesterde) onderzoeksvoorstellen in te dienen.

Prijzen

Naast de posterprijs en de Business Development Award (voor de poster waarin de meeste impact zichtbaar is gemaakt) zal dit jaar voor het eerst de Dave Blank Outreach Award worden uitgereikt. Deze award is voor de Mesaan die de beste verbinding heeft weten te leggen in het publieke domein, bijvoorbeeld met aansprekende media-aandacht of voorlichtingsactiviteiten, liefst creativiteit en authentiek. Student, aio, technicus of ‘staf’, iedereen komt in aanmerking.

Nieuwe groepen

De Mesa+ Dag is een onderling feestje (‘dat zal het zeker blijven’) waar inhoud en informele kennisuitwisseling op wonderlijke manier samengaan. Rijnders vertelt dat de Dag dit jaar ook voor nieuwkomers aansprekend moet zijn.

‘We willen andere inhouden toevoegen. Meer gedragswetenschappers moeten ook Mesaan kunnen worden: hun onderzoeksvaardigheden inzetten om de impact van nieuwe technologieën in de samenleving te meten; kijken hoe meer actoren in co-creatie kunnen participeren, ook als het om fundamentele wetenschap gaat. Verder vergt nanotechnologie speciale expertise voor sturing, calculatie en simulatie vanuit de ICT-hoek.’

‘En ik verwelkom op de MESA+ Dag de nieuwe lichting Saxion-studenten. Dit jaar volgden 25 studenten de introductiecolleges Nanotechnologie bij Saxion, en dertien studenten volgen de applied-master stroom Nanotechnologie. Deze professionals zijn in de toekomst van groot belang voor de regionale spin-offs. Op de MESA+ Dag leren zij de wetenschap beter begrijpen. Dat kunnen zij als input gebruiken voor hun werk: het technologisch bij elkaar brengen van elektronica en software in nieuwe nanotechnologische thema’s. Een geweldige, nieuwe manier van werken. Ook voor de design-kant van nano-producten moet meer aandacht komen. Ook daar zijn nieuwe professionals nodig.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.