Technische geneeskunde gaat studenten selecteren

| Rik Visschedijk

De opleiding technische geneeskunde gaat in het studiejaar 2017-2018 aspirant-bachelorstudenten aan de poort selecteren. Zij worden op de UT getest en moeten uitgebreid motiveren waarom zij de opleiding in Enschede willen volgen.

Technische geneeskunde is de enige UT-opleiding met een numerus fixus: er worden niet meer dan 130 nieuwe studenten toegelaten. Dit studiejaar werden studenten nog ingeloot door het DUO, vanaf het komend studiejaar veranderen de regels. De opleiding mag dan decentraal gaan selecteren, wat wil zeggen dat vwo’ers niet alleen het juiste profiel en een goede cijferlijst nodig hebben, maar ook in twee rondes worden getest op intellectuele competenties, sociale en communicatieve vaardigheden, motivatie, creativiteit en leergierigheid.

Voorselectie

Vwo’ers moeten het profiel Natuur en Techniek met biologie of het profiel Natuur en Gezondheid met natuurkunde en wiskunde B afgerond hebben. De aanmelding voor de opleiding moet uiterlijk 15 januari 2017 ingediend zijn bij Studielink. Wanneer er meer dan vijfhonderd aanmeldingen zijn, zal een voorselectie worden gemaakt op basis van de cijferlijst en motivatie.

Eerste ronde

Hierna volgt de eerste ronde, waarin de aspirant-studenten een Engelstalige test (BMAT) van de University of Cambridge afleggen op de UT of een erkend testcentrum. Deze wordt samengevoegd met de motivatie en de schoolexamencijfers van de vakken biologie, natuurkunde en wiskunde B en het gewogen gemiddelde van alle examenvakken. De driehonderd hoogst scorende kandidaten gaan door naar de tweede ronde.

Tweede ronde

De overgebleven kandidaten volgen in twee groepen een hoorcollege over een technisch-geneeskundig onderwerp en een bèta-competentietoest over het de behandelde stof. Dan volgt een persoonlijkheidstest en een interview over de motivatie, waarin sociale en communicatieve vaardigheden beoordeeld worden. De opleiding maakt vervolgens een uiteindelijk ranking door de resultaten van de rondes te wegen.

Klinische technologie

Aspirant-studenten kunnen zich komend studiejaar voor twee numerus fixus-opleidingen inschrijven en de verwachting is dat er kandidaten zijn die zich voor zowel klinische technologie in Delft als aan de UT inschrijven. Ook zal de combinatie Geneeskunde en Technische Geneeskunde aan de UT waarschijnlijk vaker voorkomen, waardoor het aantal aanmeldingen flink zal stijgen. Daarmee is de kans ook groter dat geselecteerde kandidaten alsnog voor een andere studie kiezen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.