Drie UT’ers genomineerd voor wetenschapsprijs

| Ton Fiselier

Drie UT’ers - Bas Borsje, Tatiana Filatova en Loes Segerink - zijn genomineerd voor het New Scientist Wetenschapstalent 2016. De prijs wordt sinds 2015 jaarlijks uitgereikt aan het grootste wetenschappelijke talent in Nederland of Vlaanderen.

Bas Borsje van de vakgroep Water Engineering & Management binnen de faculteit Construerende Technische Wetenschappen is genomineerd vanwege zijn onderzoek naar de beschermende rol van ‘zachte structuren’ bij overstromingen. Volgens Borsje hebben natuurrampen zoals tsunami’s en orkanen aangetoond dat het verwijderen van zachte, natuurlijke structuren zoals kwelders en mangrovebossen ernstige gevolgen kan hebben. Daarnaast zijn volgens Borsje ‘zachte oplossingen’ goedkoper dan de traditionele ‘harde’ dijken en dammen én zijn ze klimaatbestendig.

Onderzoekers

Onderzoeker Tatiana Filatova van de vakgroep CSTM heeft haar nominatie te danken aan de door haar ontwikkelde computersimulaties die kennis uit de psychologie, sociologie en bestuurskunde samenvoegen. Het resultaat is een kunstmatige samenleving waarbinnen bestudeerd kan worden hoe mensen keuzes maken en hoe die keuzes leiden tot een dynamische samenleving. Filatova wil met haar modellen onder andere voorspellen hoe sociaaleconomische systemen reageren op specifieke veranderingen in het milieu, welke interventies een positief effect zullen hebben en hoe het gedrag van individuen en instituten zich door de jaren heen zal ontwikkelen.

Biomedisch wetenschapper Loes Segerink van het Institute for Nanotechnology ontwikkelde een chip waarmee mannen thuis zelf de kwaliteit van hun sperma kunnen meten. Segerink hoopt met haar onderzoek het proces van vruchtbaarheidsbehandelingen te versnellen, de psychische belasting op kinderloze stellen te verminderen en de kans op het krijgen van kinderen te vergroten.


Stemmen kan hier.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.