Verenigingsheffing van de baan

| Rik Visschedijk

De verenigingsheffing voor medewerkers om lid te zijn van de sport- en cultuurverenigingen van de UT is van de baan. Het Overlegorgaan Personeelszaken UT (OPUT) staat daar nu garant voor. De heffing van 100 euro werd twee jaar geleden ingevoerd.

Het schrappen van de verenigingsheffing is het resultaat van een samenwerking tussen het OPUT en de Student Union. Medewerkers moesten sinds 2014 per vereniging waar ze lid van werden de heffing betalen. Voor komend collegejaar heeft het OPUT de heffing voor medewerkers afgekocht. De heffing geldt wel studenten: zij betalen jaarlijks 22,50 euro voor een lidmaatschap. De verenigingsheffing staat los van de contributie.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.