Zwanger? Dan geen contractverlenging

| Maaike Platvoet

Enkele vrouwelijke tenure trackers van de TU Delft zijn een petitie gestart, omdat het in de huidige cao ontbreekt aan de mogelijkheid om een contract te verlengen in geval van zwangers- of zorgverlof. Het Female Faculty Network Twente roept haar achterban op de petitie te ondersteunen.

Dat het niet mogelijk is om je contract te verlengen in geval van zwangerschaps- of zorgverlof treft vooral vrouwelijke postdocs en tenure trackers zwaar. Zwanger raken gedurende een tijdelijk contract aan een universiteit is lastig voor deze groep, omdat een periode van afwezigheid veel druk legt op de carrière.

Weinig beweging

Al enige tijd lobbyt daarom het Landelijke Netwerk Vrouwelijk Hoogleraren (LNVH) actief mee in de onderhandelingen met betrekking tot de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO-NU) en is in gesprek met de VSNU en de ministeries van OCW en SZW. ‘Vooralsnog lijkt er weinig beweging te ontstaan. Daarom zetten we tevens in op aanvullende acties, die de urgentie van aandacht voor dit thema moeten onderstrepen’, aldus het LNVH in een brief aan het FFNT. Het vrouwennetwerk van de UT doet daarom nu de oproep aan haar leden om de petitie te tekenen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.