1,7 miljoen voor onderzoek smart grids

| Redactie

UT-hoogleraar Angèle Reinders ontvangt 1,7 miljoen voor haar project Co-Evolution of Smart Energy Products and Services (CESEPS). Met dit project wil ze smart grids (intelligente energienetten) inzetten om de gebruikersinteractie in woonwijken te verbeteren.

Een smart grid is een energienet waaraan een meet- en regelsysteem is toegevoegd. Hiermee kan de vraag van de consument afgestemd worden op het aanbod van diverse energiebronnen. Wanneer bijvoorbeeld een huis een energieoverschot produceert, kan de overgebleven energie doorgesluisd worden naar andere woningen in de buurt. Nederland kent diverse proeftuinen, zoals in Groningen (PowerMatching City), Heerhugowaard en een tiental andere gemeenten.

Totaalplaatje

Het onderzoek binnen CESEPS vindt plaats op het snijvlak van energiestudies en industrieel ontwerpen. Reinders: ‘In de proeftuinen hebben bewoners een soort schil om hun woning van allerlei energietechnologieën die automatisch functioneren, maar is er nauwelijks invloed op de eigen energie-efficiënte. In dit project ontwikkelen we een totaalplaatje dat goed past bij menselijk gedrag. We kijken naar gebruikerservaringen, energiemetingen en nieuwe energieproducten en -diensten.’

Reinders is groot voorstander van de transitie naar smart grids en duurzame energie. ‘Want energieopwekking door zonne-energie en windenergie is onregelmatig en onvoorspelbaar. Maar oude netwerken zijn niet goed voorbereid op een groot aanbod van duurzame energie en kunnen de pieken niet goed verwerken. Je hebt dus een smart grid nodig om die pieken te spreiden en storingen op het netwerk te voorkomen.’

CESEPS

CESEPS is één van de drie door wetenschapfinancierder NWO gefinancierde projecten in het Europese samenwerkingsprogramma ERA-Net Plus Smart Grids. In Nederland is in totaal ca. 2,7 miljoen euro beschikbaar voor het aanstellen van onderzoekers in transnationale projecten. Een derde hiervan gaat naar CESEPS.