‘We moeten zorg weer kleinschaliger maken’

| Rense Kuipers

Het is alumnidag op de UT, maar ook de dag dat het ECTM – het Experimental Centre for Technical Medicine - haar 10-jarig bestaan viert met een congres. Een van de sprekers op dat congres was Rob ten Hoedt, executive VP van Medtronic.

In een goed gevulde Waaier 2-zaal gaf Ten Hoedt zijn visie vanuit de industrie op ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hij deelt de visie van pro-decaan van het cluster Health Maarten IJzerman, die het congres opende: ‘We moeten naar een systeem waarin de toegevoegde waarde voor de patiënt voorop staat.’

Teleurstellend

Als executive vice president van ’s werelds grootste bedrijf gespecialiseerd in medische technologie voorziet Ten Hoedt dat innovatieve technologie in de zorg zich steeds sneller en breder zal ontwikkelen. Tegelijkertijd ziet hij dat de zorgkosten wereldwijd steeds verder uit de hand lopen.

Dus pleitte Ten Hoedt vanmorgen om het geld in het zorgsysteem (‘Dat is er genoeg’) slimmer te gaan gebruiken. ‘Als je kijkt naar de miljarden euro’s die bijvoorbeeld de Europese Unie in de zorg steekt, dan is het erg teleurstellend hoe weinig je daarvan daadwerkelijk in het systeem terugziet.’

Drive

Ten Hoedt wil daarom toewerken naar een value-based zorgsysteem. ‘We moeten de zorg weer kleinschaliger gaan maken. Meer aandacht voor de individuele patiënt, voor wie de toegevoegde waarde van de behandeling zichtbaar en transparant moet zijn.’

Zorg moet volgens Ten Hoedt daarom meer gaan om het resultaat. Daarop zal het verdienmodel van ziekenhuizen afgestemd volgens hem moeten worden. ‘Patiënten die betalen voor het resultaat, niet voor de activiteiten die daaraan vooraf gaan’, aldus Ten Hoedt.

Hij vervolgde: ‘Overtreft het de verwachtingen, dan kan de patiënt meer betalen. Is het minder, dan betaalt de patiënt minder. Dat motiveert ziekenhuizen om meer verantwoordelijkheid te nemen. Ze moeten de drive hebben om tot het beste resultaat te komen.’

‘Opleiding, opleiding, opleiding’

Ten Hoedt vertelde ook dat Medtronic als wereldspeler op het gebied van medische technologie relatief kleine zorgbedrijven overneemt. Medtronic heeft immers meer geld en meer middelen om ervoor te zorgen dat meer mensen van de technologische innovaties kunnen profiteren.

‘Wij willen niet ons niet alleen richten op het maken van innovatieve medische apparatuur, maar ook het innoveren van processen’, zei Ten Hoedt. ‘Wij moeten als bedrijf onze verantwoordelijkheid nemen om kosten in de zorg te reduceren.’

‘Opleiding, opleiding, opleiding’, hamerde Ten Hoedt uiteindelijk op de basis die volgens hem voor zo’n omslag nodig is en hij richtte zich tot het aanwezige publiek: ‘Jullie achtergrond is cruciaal om dit tot een succes te maken.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.