Meer studiewerkplekken in Carré

| Paul de Kuyper

In Carré komen 7 nieuwe projectruimtes voor studenten. Ook zijn er vorige week ongeveer 60 studiewerkplekken opgeleverd. In een tweede fase komen er wellicht nog meer studieruimtes.

De 60 extra studiewerkplekken in Carré bevinden zich in de Diagonaal en bij het blok met collegezalen. Binnenkort worden ook 7 projectruimtes ingericht, elke ruimte geschikt voor 8 studenten.

Uit een onderzoek dat het facilitair bedrijf (FB) afgelopen maanden uitvoerde, bleek dat rond het O&O-plein – met 2000 collegeplekken – bijna geen studiewerkplekken waren en zelfs geen enkele reserveerbare projectruimte.

Overigens heeft Ravelijn wel projectruimtes, maar FB rekent dat gebouw samen met Cubicus tot het 'segment BMS', omdat andere groepen studenten gebruik maken van die ruimtes dan de studenten die in Carré en de andere O&O-gebouwen werkplekken zoeken.

Aanleiding voor het onderzoek van het FB waren vragen van zowel de universiteitsraad als de faculteitsraad van EWI (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) over het tekort aan werkplekken. Ook de onderwijsdirecties van de faculteit TNW (Technische Natuurwetenschappen) klopten met deze kwestie aan bij het facilitair bedrijf.

Meer werkplekken in tweede fase

Volgens Nico Kloek van het FB is het de bedoeling dat er op de langere termijn nog meer werkplekken worden ingericht in Carré. Daarvoor moet echter eerst een besluit zijn gevallen over de huisvesting van de faculteit ITC en de verhuizing van het cluster Health naar de Technohal.

‘Pas dan weten we welke ruimtes vrijkomen in Carré. Vandaar dat we de uitbreiding in de tweede fase opnemen in het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH)’, aldus Kloek. Een besluit over dit LTSH en de toekomst van ITC en Health neemt het college van bestuur nog voor de zomer.

Onderzoek reserveringen

Uit het FB-onderzoek is tevens gebleken dat projectruimtes ‘een zeer hoge reserveringsgraad’ hebben. Dat betekent dat studenten nogal eens misgrijpen bij reserveringen. Ook komt het voor dat een ruimte voor acht studenten slechts door één persoon wordt gebruikt. Het facilitair bedrijf wil nader onderzoeken of het reserveringssysteem moet worden aangepast.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.