Extra miljoenen voor wiskundig onderzoek

| HOP, Petra Vissers , Rense Kuipers

De wiskundeopleidingen zijn zo populair geworden dat docenten amper tijd overhouden voor hun onderzoek. Dus stelt wetenschapsfinancier NWO vier miljoen euro beschikbaar voor de komende twee jaar.

‘Hoe dat geld precies ingezet gaat worden is nog niet duidelijk’, zegt Remco van der Hofstad van het Platform Wiskunde Nederland (PWN). ‘Maar het moet echt naar ondersteuning van wiskundig onderzoek. We zouden bijvoorbeeld jonge mensen kunnen aanstellen of internationale samenwerking kunnen stimuleren.’

Onderzoek in de knel

Want hoewel de wiskunde volgens het PWN ‘het onmisbare fundament van wetenschap, technologie en een groot deel van de maatschappij’ is, komt het fundamentele onderzoek in de knel. Verder vinden wiskundigen moeilijk aansluiting bij de topsectoren en halen ze weinig geld uit Europese wetenschapsprogramma’s.

Wetenschappers zouden steeds meer tijd kwijt zijn aan lesgeven. In 2015 begonnen er volgens de Keuzegids Universiteiten 697 studenten aan een bacheloropleiding wiskunde of technische wiskunde. In 2010 waren dat er nog 353.

Spanning

Opleidingsdirecteur van technische wiskunde, Jan Willem Polderman, erkent dat de problematiek ook op de UT speelt. ‘De werkdruk is gewoon heel hoog, al zijn de studentenaantallen hier niet spectaculair gegroeid. We moeten het hier met een krimpende staf doen en zitten nog in de overgang naar het Twents Onderwijs Model. Dat betekent dat er spanning ontstaat.’

Polderman ziet dat UT-wiskundedocenten zich niet ‘binnen de 40 uur per week’ kunnen richten op onderzoek. En dus steken ze daar buiten werktijd veel energie in. ‘Goede ideeën komen immers niet altijd tussen 9 en 5’, aldus Polderman. Dat is volgens hem ook part of the job.

Ook al weet Polderman ook niet hoe het geld precies ingezet gaat worden, noemt hij het wel een goede zaak. ‘Geld helpt altijd en het is natuurlijk altijd goed dat hier nu aandacht voor komt.’

Deltaplan

Tijd dus voor een ‘Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde’ met plannen voor onderwijs, onderzoek en voor de versterking van banden met andere disciplines en het bedrijfsleven. In het document staan ook aanbevelingen voor de lerarenopleidingen wiskunde en ideeën voor gespecialiseerde vakken voor niet-wiskundestudenten.

Het Deltaplan is maandag aangeboden aan onderwijsminister Jet Bussemaker. Zij kondigde aan dat een speciale ‘Wiskunderaad’ nu gaat kijken hoe alle plannen precies worden uitgewerkt.