Drones voor de ingenieur van de toekomst

| Paul de Kuyper

Hoe kunnen drones en andere technische innovaties het werk van een civieltechnisch ingenieur vergemakkelijken? Daarover gaat het symposium van ConcepT dat vandaag in de Waaier plaatsvindt.

‘We willen niet laten zien wat civieltechnisch ingenieurs nu al doen, maar hoe tools hun werk in de toekomst kunnen vergemakkelijken’, vertelt Job van Staveren van de symposiumcommissie van ConcepT, de studievereniging voor civiele techniek. Het thema van het symposium luidt dan ook ‘Nieuwe tools voor ingenieurs’.

‘Van sommige innovaties weten bedrijven nog niet zo goed wat ze ermee moeten’, vult Van Staverens collega Marthe Oldenhof aan. ‘In de workshops en op de bedrijvenmarkt tijdens het symposium willen de bedrijven input van studenten over toepassingen van nieuwe technologie.’

Inspectie van daken

Een van die nieuwe technologieën is de drone. Walter Hoff van het bedrijf iDrones vertelde de symposiumgangers hoe drones kunnen worden ingezet bij bijvoorbeeld onderhoud aan hoogspanningsmasten of het in kaart brengen van de hoeveelheid grond bij een asfaltcentrale.

‘Het Rijksvastgoedbedrijf is bezig met de inspectie van daken van monumenten in steden. Vaak mag je dakonderhoud alleen doen met een hoogwerker, je mag niet op het dak lopen. Maar hoe ga je dan inspectie doen?’, aldus Hoff.

‘Drones maken het makkelijk om op moeilijk bereikbare plekken te komen en ze leveren beelden van hoge kwaliteit op’, somt Hoff enkele voordelen van drones op. ‘Bovendien houd je als je drones inzet de beschikking over je materieel. Je hoeft geen treinen uit de dienstregeling te nemen als je met drones het spoor inspecteert.’

Lezing in de buitenlucht

Hoffs lezing werd woensdag aan het eind van de ochtend onderbroken door het brandalarm in de Waaier. Het hele gebouw moest worden ontruimd voor wat tien minuten later een loos alarm bleek. Hoff vervolgde zijn lezing in de buitenlucht alsof er niets aan de hand was. ‘Bij de NS zijn ze bezig drones op te laten stijgen als er mensen langs het spoor lopen. De drones kunnen snel inspecteren of die mensen een gevaar voor machinisten vormen’, gaf hij nog een voorbeeld.

Weer terug binnen liet Hoff nog zien hoe drones ook gebruikt kunnen worden voor 3D-mapping, het in kaart brengen van voorraden bij bijvoorbeeld asfaltcentrales. ‘Met een drone kun je heel objectief data verzamelen, je kunt per depot vaststellen hoeveel grond, zand of grind er opgeslagen ligt.’

Het symposium van studievereniging ConcepT trok zo’n 120 deelenemers. Woensdagmiddag zijn er nog workshops, een netwerkborrel en een bedrijvenmarkt in de Waaier.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.