Studentenbegeleiding moet efficiënter

| Maaike Platvoet

Hoe kunnen we op de UT zo efficiënt mogelijk omgaan met studentenbegeleiding? Aan de hand van die vraag heeft het Centre for Educational Support (CES) een aantal scenario’s onderzocht. Half april neemt het college van bestuur een besluit.

‘Het gaat hier om een opdracht die eigenlijk voor iedereen op de UT geldt: hoe ga je zo efficiënt mogelijk om met publiek geld en hoe zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk geld vrijkomt voor het primaire proces?’, legt Hans Oeloff, sinds oktober directeur van CES, uit. ‘Dus: daar waar het goedkoper kan, doen we dat.’

Studentenpsychologen en studentendecanen

De afgelopen maanden onderzocht CES daarom een aantal scenario’s voor de afdeling Student Affairs Coaching and Counselling, waar de studentenpsychologen en studentendecanen onder vallen. ‘We hebben hier over gesproken met meerdere partijen, waaronder de Student Union, het Platform Studentenbegeleiding en de Universitaire Commissie Onderwijs (UCO). Uit die gesprekken is een advies voortgekomen, dat is verwerkt in verschillende scenario’s. Begin april zal dit naar het college van bestuur gaan’, aldus Oeloff.

Goede zorg

Welk bedrag er bezuinigd moet gaan worden, wil de directeur – nu nog - niet kwijt. ‘Ik zie dit vanuit een meerjarenperspectief.’ Ook over de scenario’s wil hij geen details verstrekken, zo lang deze nog niet door het CvB zijn beoordeeld. ‘Wat ik wel kan zeggen is dat we in het ene uiterste niets doen en op de oude voet verder gaan en in het andere uiterste stoppen we met studentenbegeleiding. Dat laatste is ongewenst, we willen als UT goede zorg blijven bieden aan studenten’, zegt Oeloff.

Half april neemt het CvB een besluit over het Platform Studentenbegeleiding.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.