‘Application fee’ moet zorgen voor meer ‘kansrijke’ aanmeldingen

| Jelle Posthuma

UT-opleidingen kunnen vanaf heden gebruikmaken van een ‘application fee’. Studenten met een internationaal diploma betalen dan honderd euro als ze zich aanmelden voor een studie aan de UT. De maatregel geldt vooralsnog alleen voor masteropleidingen van de faculteiten ET en EEMCS. ‘We willen studenten die de UT als nummer één op hun lijst hebben.’

Foto: studenten bij een mastervoorlichting op de UT, foto ter illustratie.

De universiteitsraad stemde vorige week in met het voornemen om de ‘application fee’ voor alle UT-opleidingen mogelijk te maken. Op de faculteiten ET en EEMCS draait al enkele jaren een pilot voor alle masteropleidingen. Studenten met een internationaal diploma betalen hierbij honderd euro voor hun diplomawaardering, legt Simone Oolhorst (hoofd Student Affairs & Services) uit.

Met deze ‘fee’ wil de UT ‘kansarme’ aanmeldingen weren. ‘Sommige studenten melden zich aan om uit te vinden wat hun diploma waard is, terwijl ze niet daadwerkelijk willen studeren aan de UT. Onze universiteit staat niet als nummer één op hun lijst. Bij CES (Centre for Educational Support, red.) en de faculteiten moeten we iedere aanmelding in behandeling nemen, om te kijken of een bachelor past bij een UT-masteropleiding.’

Dit zorgt voor een hoge werkdruk bij de diensten en faculteiten, weet Oolhorst. Bij Nederlandse diploma’s is het vaak direct duidelijk of studenten voldoen aan de eisen van een UT-opleiding; voor buitenlandse diploma’s is meer uitzoekwerk nodig. Een medewerker moet onderzoeken met behulp van de database van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs, of een student toelaatbaar is. ‘We zijn heel veel tijd kwijt aan de aanvragen van studenten met een internationaal diploma.’

Volgens het hoofd Student Affairs & Services leidt een ‘fee’ tot aanmeldingen van een hoger niveau. ‘Studenten die echt geïnteresseerd zijn en zelf al voorwerk hebben gedaan over hun toelaatbaarheid zullen zich aanmelden, omdat ze bereid zijn hiervoor een geldbedrag te betalen. Daarmee vergroten we het percentage toelaatbare studenten en uiteindelijk ook het percentage dat zich daadwerkelijk inschrijft voor een opleiding aan de UT.’

Beperkte invoering

Alle opleidingen van de UT kunnen gebruik maken van de ‘application fee’. Maar tot dusver gaan alleen de masteropleidingen van ET en EEMCS het aanmeldgeld hanteren. ‘Op deze faculteiten waren in het verleden veel aanmeldingen, waarbij relatief weinig studenten daadwerkelijk aan de UT kwamen studeren. Bij ET en EEMCS is het percentage toegelaten studenten ook daadwerkelijk toegenomen, zo blijkt uit de pilot. Toch is het door twee Covid-jaren moeilijk om een beeld te vormen: er waren de afgelopen tijd minder inschrijvingen dan normaal.’

Verschillende universiteiten in Nederland hanteren al enkele jaren eenzelfde systeem. Op de UT geldt de ‘fee’ vooralsnog alleen voor masteropleidingen van ET en EEMCS. Voor andere faculteiten is de noodzaak op dit moment niet aanwezig, aldus Oolhorst. UT-bacheloropleidingen gebruiken andere instrumenten om een voorselectie te maken op geïnteresseerde studenten, legt ze uit. ‘Voor sommige opleidingen geldt bijvoorbeeld een numerus fixus. Ook vindt voor sommige bacheloropleidingen een matching plaats, waarbij studenten een advies krijgen of het verstandig is om aan de UT te komen studeren.’

Voor de pilot bij ET en EEMCS geldt dat studenten hun ‘fee’ terugkrijgen als ze zich inschrijven aan de UT, een soort borg dus. Nu de maatregel voor de hele UT mogelijk wordt, krijgen studenten hun ‘fee’ niet meer terug. Volgens Oolhorst omdat de universiteit daadwerkelijk kosten maakt bij een diplomawaardering. Bovendien is terugbetaling erg arbeidsintensief. ‘Studenten begrijpen dit ook. Andere universiteiten in Nederland gebruiken eenzelfde systeem zonder terugbetaling en zij hebben tot dusver nog geen negatieve reacties gehad van studenten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.