Eerst onderzoek, dan pas boete voor verlopen ov-kaart

Minister Bussemaker wil de boete voor het niet tijdig stopzetten van de ov-studentenkaart verhogen naar driehonderd euro per maand. Maar na kritiek van de Kamer laat ze eerst uitzoeken waarom studenten eigenlijk in gebreke blijven.

Begin dit jaar kreeg minister Bussemaker veel commentaar op haar plan om de boetes voor nalatige studenten per 1 januari 2017 te verhogen van twee- naar driehonderd euro. Regeringspartijen VVD en PvdA vonden zo’n hoge boete pas na een aantal maanden misbruik ‘begrijpelijk’, maar die mocht wat hen betreft ‘geen melkkoe’ worden.

Creatiever

Het ministerie kon bovendien wel wat creatiever zijn. Want hadden deskundigen van de TU Delft niet geopperd dat een verlopen ov-studentenkaart op een zwarte lijst kon worden gezet?

Maandag liet Bussemaker de Kamer weten dat het automatisch beëindigen van het studentenreisrecht om technische redenen nog niet mogelijk is. Wel wil ze laten onderzoeken hoeveel overtreders hun kaart doelbewust niet inleveren om gratis te kunnen reizen.

Ze gaat bovendien met studentenorganisaties LSVb en ISO bespreken hoe de informatie over het stopzetten van de kaart kan worden verbeterd. Ze stuurt de uitkomsten van dit overleg, samen met het onderzoek, nog voor de zomer naar de Tweede Kamer.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.