'We willen ziekten beter begrijpen'

| Sandra Pool

Organ-on-a-chip is een klein apparaat met cellen die de functie van een orgaan nabootst. De UT organiseert er vandaag en gisteren een internationaal symposium over. De onlangs uit Leiden aangetrokken hoogleraar applied stem cell technologies en medeorganisator, Robert Passier, vertelt.

Hoe bijzonder is dit symposium?

‘Het is de eerste keer en dat is altijd bijzonder, maar de reden dat we dit organ-on-a-chip symposium houden, is dat wij veel meer willen toespitsen op dit onderzoeksgebied. We willen meer gebruik maken van stamcelbiologie, mijn vakgebied, in combinatie met techniek. Het is nu mogelijk om van stamcellen heel specifieke cellen te ontwikkelen, afkomstig van de patiënt zelf. Als we dat combineren met technische aspecten van de UT, zoals micro-engineering en bio nano sensoren, dan zijn we in staat ziekten beter en sneller te begrijpen.’

Hoe gaat dat dan?

‘Een voorbeeld. Neem hartfalen, dat komt door een eiwit dat niet functioneert. Met organ-on-chip kunnen we van stamcellen hartspiercellen kweken en bootsen we het orgaan op minischaal na. Met de chip kunnen we vervolgens meten en testen. Wat functioneert er anders en welk effect hebben medicijnen? We komen sneller tot inzichten. Het unieke is dat we cellen gebruiken afkomstig van patiënten en dat combineren met techniek.’

Wat is de rol van de UT hierin?

‘De inbreng van technische aspecten. Cellen maken is moeilijk. De techniek maakt dat we bijvoorbeeld meerdere medicijnen per cel kunnen testen of dat we kleine bloedstroompjes kunnen toevoegen. Dat maakt de combinatie stamcelbiologie en techniek uniek.’

Robert Passier en Christine Mummery (hoogleraar Microfluidic Vascular) zijn beiden onderzoekers op het gebied van stemceltherapie en werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze houden beiden vandaag hun oratie.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.