Flexibele route docenten scheikunde en informatica

| Paul de Kuyper

De UT begint samen met de universiteiten van Utrecht en Groningen een flexibele route naar het leraarschap voor scheikunde en informatica. Dit moet het grote tekort aan leraren voor die vakken terugdringen.

Utrecht, Groningen en Twente starten twee schakelprogramma’s: Chem4all en Inf4all. Aankomende docenten informatica en scheikunde – studenten en zijinstromers – kunnen gedeeltelijk online modules volgen en hebben daarnaast een dagdeel per week colleges in Utrecht.

Gehoopt wordt dat deze schakelprogramma’s het tekort aan scheikunde- en informaticadocenten helpt terugdringen. Nu al schaffen sommige scholen het vak informatica af vanwege een gebrek aan geschikte docenten, aldus Elwin Savelsbergh van de Universiteit Utrecht.

De drie universiteiten krijgen 1,4 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs voor deze flexibele route naar het leraarschap. De Universiteit Utrecht is projectleider. Er bestaan al schakelprogramma’s voor natuurkunde (Natk4all) en wiskunde (Mastermath).

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.