'Hersenen van comapatiënt moet je prikkelen'

| Paul de Kuyper

De hersenen prikkelen van mensen die in coma liggen kan effectiever zijn voor het herstel dan de zenuwcellen tot rust te brengen, zoals nu vaak gebeurt. Dat wil Jeannette Hofmeijer aantonen met nieuw onderzoek.

Photo by: Freeimages | Rodrigo Galindo

Jeannette Hofmeijer, UT-onderzoeker in de vakgroep klinische neurofysiologie en neuroloog in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, kreeg afgelopen maand een innovatiesubsidie van 50 duizend euro van de Hartstichting. Daarmee wil ze komende twee jaar onderzoek doen naar behandelstrategieën voor patiënten die na een hartstilstand in coma raken door zuurstoftekort in de hersenen.

‘De behandeling van patiënten met een ernstige hersenbeschadiging is nu vaak gericht op het tot rust brengen van de hersenen door slaapmiddelen te geven en de lichaamstemperatuur te verlagen’, legt Hofmeijer uit. ‘Er is echter nooit goed aangetoond dat dit goed is voor het herstel van de hersenen. Wij hebben geobserveerd dat een zuurstoftekort de hersenactiviteit al onderdrukt. En hoe langer dat duurt, hoe moeizamer het herstel is.’

Omgekeerde hypothese

Hofmeijer en haar collega-onderzoeker Joost le Feber keren daarom de hypothese om: de hersenen moeten niet tot rust worden gebracht, maar juist worden geprikkeld. ‘Als we met medicijnen of andere prikkels de zenuwcellen stimuleren, zie we grote gunstige effecten op het herstel.’

Met de innovatiesubsidie van de Hartstichting willen Hofmeijer en Le Feber dit effect verder onderzoeken, op gekweekte hersencellen. ‘We willen weten wat de beste manier is om de hersenen te stimuleren en hoe hevig we ze kunnen prikkelen’, aldus Hofmeijer.

Ze hoopt de komende twee jaar belangrijke resultaten te krijgen uit de experimenten op gekweekte hersencellen. ‘Als we de behandeling voldoende hebben aangetoond, gaan we nadenken hoe we die kunnen vertalen naar patiënten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.