Hoop op beter resultaat volgende gids

| Sandra Pool

In de Keuzegids masteropleidingen, die afgelopen dinsdag verscheen, beoordeelden studenten de praktijkgerichtheid van business administration, public administration en health sciences met een minnetjes dan wel met twee minnetjes. Opleidingsdirecteuren verklaren.

Heleen Miedema constateerde sinds haar aantreden als opleidingsdirecteur van gezondheidswetenschappen in 2015 dat er meerdere aspecten binnen de opleiding voor verbetering vatbaar waren. ‘Wij zijn direct gestart met het herontwerp van de bachelor. Daar zit nu meer praktijkgerichtheid in door opdrachten uit de praktijk, onder meer van ziekenhuizen en gemeenten, in het onderwijs te behandelen. En de modules negen en tien kunnen studenten nu voor het eerst gebruiken om op stage te gaan.’

Vernieuwde master

Na hervorming van de bachelor was ook de master aan de beurt. ‘De master maken we meer gericht op enerzijds onderzoeksdoelstellingen en anderzijds doelstellingen voor het werkveld. In september beginnen wij met de vernieuwde master. Wij werken hard aan de opleidingen en ik hoop dat de resultaten in de volgende keuzegids aanzienlijk hoger zullen zijn.’

'Wij zijn inmiddels verder'

Petra de Weerd-Nederhof, opleidingsdirecteur van business administration, wijst erop dat de studenten de enquête een jaar geleden invulden. ‘Wij zijn inmiddels al veel verder. Op bijna alle punten is er progressie. The only way is up, zoals ik eerder in UT Nieuws zei, is al een beetje gelukt.’ Binnen de opleiding zijn nog verbeterpunten afgesproken. ‘Een ervan is de workshop career preparation. Tijdens deze training denken studenten na over hun beste skills, wat ze willen en het beroepsperspectief.’

'Ik begrijp hoe ze het voelen'

De Weerd-Nederhof begrijpt de studenten als het gaat om praktijkgerichtheid. ‘Dat is altijd een spanningsveld. Studenten willen graag manager worden, maar het blijft een wetenschappelijke master. Ik begrijp hoe ze het voelen, maar ik zie niet dat het uiteindelijk een echt probleem is.’

'Ze komen goed terecht'

De Weerd-Nederhof duidt daarmee op de LinkedIn groep die ze sinds november in het leven heeft geroepen voor alumni van bedrijfskunde. ‘Met inmiddels 345 leden. En het is zo geweldig om te zien waar ze allemaal terecht komen. Ik twijfel er niet aan dat onze studenten goed aan de slag komen.’

'Het is woekeren met de tijd'

René Torenvlied, opleidingsdirecteur public administration, herkent zich enerzijds wel in het oordeel van de studenten. ‘We zijn een éénjarige masteropleiding en we moeten studenten in een jaar academisch opleiden. Dat betekent woekeren met de tijd. De tijd voor stages is beperkt en je moet je afvragen of je studenten voor weken op stage wilt sturen.’

Toch zit er volgens Torenvlied wel praktijkervaring in de studie. 'Alleen herkennen studenten dat niet als zodanig. Het merendeel van onze studenten combineert namelijk een praktijkopdracht met de afstudeerscriptie. Ze lossen maatschappelijke problemen op, maar herkennen dit niet als praktijkgerichtheid.’

Torenvlied ziet het als taak om de praktijkgerichtheid explicieter te noemen in de opleiding. ‘We zijn bezig met het vernieuwen van de master en we zullen ook de bij de academische vakken de maatschappelijke kant meer benoemen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.