Plannen voor lerarenopleiding economie

| Paul de Kuyper

De UT wil vanaf september 2017 een tweejarige lerarenopleiding economie aanbieden die opleidt tot eerstegraads docent. ELAN, het UT-instituut voor de lerarenopleiding, zoekt nog een andere universiteit als partner.

Photo by: Arjan Reef

De UT kan een lerarenopleiding economie niet alleen aanbieden, aldus Jan van der Meij, de directeur van ELAN. ‘We hebben bij bedrijfskunde wel vakken die geschikt zijn voor het schoolvak M&O (Management & Organisatie), maar we missen vakken puur voor economie.’

Die economievakken wil Van der Meij betrekken van een lerarenopleiding van een andere universiteit. Welke instelling dat wordt, is nog niet bekend.

Zeven schoolvakken

Als de lerarenopleiding economie in september 2017 inderdaad van start gaat, wordt dat het zevende schoolvak waarvoor toekomstige eerstegraads docenten een opleiding kunnen volgen aan de UT. Nu al biedt ELAN de lerarenopleiding aan voor wiskunde, scheikunde, natuurkunde, informatica, ontwerpen en maatschappijleer.

De maatschappijleeropleiding krijgt vanaf komende september een tweejarig programma in plaats van een jaar. De andere lerarenopleidingen hebben al langer een tweejarig curriculum.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.