Eerste Organ-On-Chip Symposium op UT

| Kitty van Gerven

De Universiteit Twente biedt woensdag 9 en donderdag 10 maart onderdak aan het Internationale Organ-On-Chip Symposium. IOOCS 16 moet de eerste in een reeks van jaarlijkse bijeenkomsten worden voor organ-on-chipwetenschappers en -ingenieurs uit de hele wereld.

Het symposium, dat in De Waaier wordt gehouden, is een initiatief van het hDMT, Human Organ and Disease Model Technologies, een nationaal onderzoeksconsortium op het gebied van organ-on-chip, waarin ook de UT participeert. De instituten MIRA en MESA+ treden dit jaar als gastheer op. De komende jaren zal het symposium bij andere partijen binnen hDMT plaatshebben.

Honderd belangstellenden

Voor de eerste editie van IOOCS worden zo’n 100 belangstellenden verwacht. Inmiddels hebben zich al een tachtigtal wetenschappers en ingenieurs aangemeld. Op het programma staan voordrachten van internationaal vooraanstaande deskundigen op het gebied van organs-on-chips.

Sprekers zijn onder anderen Thomas Eschenhagen, directeur van het Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie van het UMC Hamburg-Eppendorf, Adam W. Feinberg, associate professor aan de Carnegie Mellon University in Pittsburgh, VS, professor Matthias Lutolf, directeur van het Laboratory of Stem Cell Bioengineering LSCB in Zwitserland, Steven Kushner, hoogleraar Neurobiological Psychiatry aan Erasmus MC en Jaap den Toonder, professor Microsystems aan de TU Eindhoven. Daarnaast worden er inleidingen gegeven door ‘jong talent’.

Dubbele oratie

Het symposium, waarvan de voordrachten vrij toegankelijk zijn voor zowel bachelor- als masterstudenten, valt samen met de dubbele oratie op 10 maart van twee TNW-hoogleraren, die bij het symposium betrokken zijn: Christine Mummery, hoogleraar Microfluidic Vascular Technology, en Robert Passier, hoogleraar Applied Stem Cell Technologies.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.