Zes projecten voor Smart Living Campus

| Maaike Platvoet

Zes pilotprojecten zijn geselecteerd voor Living Smart Campus, een programma gericht op campusontwikkeling. Een maand geleden riep het CvB medewerkers en studenten op om met ideeën te komen. Dat leverde 50 inzendingen op.

Healthy Heroes

Het project ‘Healthy Heroes’ wil medewerkers en studenten mobiliseren om vrijwilliger te worden voor het in de gaten houden van hun gezondheid. Een nog in te richten European Techmed Center verzamelt de data: het heeft bijvoorbeeld ook toiletten waar de urine van de gebruiker wordt geanalyseerd, nadat die zich met zijn vingerafdruk heeft geïdentificeerd.. Het nieuwe centrum gaat ook dienen als testomgeving voor bedrijven, voor nieuwe sensoren en diagnose-apparatuur.

Privacy-preserved crowd monitoring

Het tweede project draait om ‘privacy-preserved crowd monitoring’. Een smartphone, tablet of laptop stuurt voortdurend informatie uit, om verbinding te maken met bijvoorbeeld een WiFi-netwerk. Dat gaat bijvoorbeeld om een uniek netwerkadres. Uit die informatie is te herleiden hoe individuen of groepen zich verplaatsen op het campusterrein, waar de drukke evenementen plaatsvinden, hoe de ruimten worden gebruikt. Door het plaatsen van 150 WiFi-scanners op het campusterrein, binnen en buiten, wordt ‘crowd monitoring’ mogelijk.

Sustainabattle

Het project ‘Sustainabattle’ wil ideeën van studenten aanboren op het gebied van een groene en energie neutrale campus. In een competitie van een maand gaan studentenflats de uitdaging aan om zo zuinig mogelijk om te springen met energie en maken ze ook plannen voor een duurzamer energievoorziening. Het verbruik wordt steeds gemeten en wekelijks bekendgemaakt, dit houdt de spanning erin. De winnaars zijn een jaar lang ‘de meest sustainable campusbewoners’ en winnen energiebesparende producten en een huisfeest.

Escape room

Studenten van de studievereniging Inter-Actief (Informatica, Business IT) willen tussen 11 en 29 april 2016 twee zeecontainers plaatsen op het Onderwijs & Onderzoekplein op de campus, waarin een zogenaamde escape room wordt geplaatst. Alle medewerkers en studenten kunnen in die periode de uitdaging aangaan van het oplossen van alle puzzels die de studenten hebben bedacht.

Green Office Twente

Green Office Twente wil hét aanspreek- en verzamelpunt voor duurzame initiatieven en activiteiten zijn. Het groene kantoor wordt gerund door studenten en werkt samen met onder meer de internationale studentenorganisatie Enactus, het facilitair bedrijf en de afdeling Human Resources Management van de UT. Deze samenwerking kan de drempel verlagen om werk te maken van duurzame initiatieven zoals bijvoorbeeld het uitroepen van een dag waarop minder vlees gegeten wordt.

Internet of Things

In het project Internet of Things wil men de communicatie tussen apparaten en sensoren testen en analyseren. Sensoren kunnen een schat aan informatie opleveren, bijvoorbeeld over verkeers- en parkeerbewegingen, water- en luchtkwaliteit, energieverbruik of trillingen in gebouwen. Hoe al die meetgegevens met elkaar samenhangen, is een ‘boeiend vraagstuk’. Tegelijk dienen zich vragen aan op het gebied van security – is het netwerk veilig voor hackers? – en privacy. De basis is al gelegd door de groep Pervasive Systems (CTIT), met de inrichting van een IoT platform Twente.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.