Minder risico's voor patiënt bij CTA-scan

| Kitty van Gerven

Voor het maken van een scan van de bloedvaten (CTA-scan) kan met driekwart minder contrastvloeistof en de helft minder straling worden volstaan. Vooral voor patiënten met een aneurysma neemt hierdoor het risico op nierfalen en nierinsufficiëntie beduidend af.

Dit kwam naar voren uit het promotieonderzoek dat Wouter Nijhof uitvoerde op zowel de Universiteit Twente als de afdeling radiologie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Nijhof, die Technische Geneeskunde aan de UT studeerde, promoveerde vorige week aan de faculteit EWI op zijn proefschrift ‘Reduction of Contrast Medium Volume and Radiation Dose in CT Angiography’.

Beeldkwaliteit

Tijdens zijn onderzoek zocht Nijhof de ondergrens op bij het gebruik van contrastvloeistof en straling. ‘Met mijn promotieonderzoek toon ik aan dat het maken van een CTA-scan van de aorta met significant minder contrastvloeistof en stralingsbelasting kan, zonder in te hoeven leveren op de beeldkwaliteit.’ Volgens de promovendus moet er nu een aantal jaren volgens deze procedures worden gewerkt. ‘Daarna kun je harde conclusies trekken over de winst’, aldus Nijhof, die het in elk geval belangrijk noemt dat er meer bewustwording komt van de risico’s bij het maken van scans met contrastvloeistof.

Gezondheidswinst

Nijhofs ontdekking kan een enorme gezondheidswinst opleveren voor patiënten. Immers, in Nederland worden één tot anderhalf miljoen CT-scans met jodiumhoudend contrastmiddel gemaakt, waaronder tien procent CTA-scans. Scans met contrastmiddel vormen de op twee na meest voorkomende oorzaak van acuut nierfalen en nierinsufficiëntie, ontstaan in ziekenhuizen. Met name patiënten met een aneurysma lopen een verhoogd risico op nierfalen en nierinsufficiëntie, omdat zij hun leven lang controleonderzoeken met CTA moeten ondergaan.

Er zijn evenwel meer groepen voor wie de uitkomst van het onderzoek winst oplevert. Dankzij de reductie van de hoeveelheid contrastmiddel kan er nu ook een CTA-scan worden gemaakt bij mensen, bij wie dat vanwege gezondheidsrisico’s tot nog toe niet mogelijk was, zoals nierpatiënten.

Afname risico’s

Voordeel is bovendien dat bij een reductie van de stralingsbelasting ook de risico’s van het ondergaan van een CTA-scan aanzienlijk afnemen.

Nijhof hoopt dat zijn proefschrift ertoe bijdraagt dat er een vervolgonderzoek komt naar de mogelijkheden om ook bij andere CT-scans met contrastvloeistof te komen tot vermindering van de hoeveelheid vloeistof en straling.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.