UT-medewerksters werken aan geluk

| Kitty van Gerven

Met een beetje geluk gaat een vijftigtal medewerksters van de UT een stuk gelukkiger het nieuwe jaar in. Tijdens een workshop van het OBP-Vrouwennetwerk liet Mirjam Spitholt hen uitvoerig kennismaken met de gelukskunde.

Photo by: Freeimages.com

In een even inspirerende als humoristische voordracht hield Spitholt, die op Saxion zowel economie als gelukskunde doceert, de aanwezigen voor dat geluk niet iets is dat van buiten komt. ‘We denken dat geluk in de toekomst ligt, dat het nog moet komen. En dat je daarvoor aan allerlei voorwaarden moet voldoen. Maar geluk komt en gaat niet. Het is er al. Alleen ons bewustzijn van geluk komt en gaat.’

Maakbaar geluk

Volgens de docente is dan ook maar 10 procent van ons geluksgevoel afhankelijk van de omstandigheden, terwijl 50 procent erfelijk bepaald is en maar liefst 40 procent maakbaar is. ‘Zowel in ons privéleven als op het werk.’

Een belangrijk obstakel voor het ervaren van geluk is volgens Spitholt dat vrouwen zich nog te veel identificeren met hun lichaam. Uit onderzoeken blijkt dat de ander vaak milder over ons uiterlijk oordeelt dan wijzelf. Om dit aan den lijve te laten ervaren kregen de workshopdeelneemsters de opdracht briefjes rond te delen, waarop ze een eerste indruk van elkaar hadden genoteerd. Deze veelal lovende opmerkingen moesten vervolgens worden vergeleken met het (kritische) beeld dat men van zichzelf had.

Het bewees eens te meer de stelling van Spitholt dat zeker 70 procent van de in totaal 60.000 gedachten die we per dag hebben, negatief is. ‘Maar gedachten heb je. Je bent niet je gedachten’, zo hield de docente haar gehoor voor. ‘En als je dat bedenkt werkt dat heel bevrijdend.’ De gelukskundedocente raadde dan ook aan om gedachten niet altijd serieus te nemen en er af en toe eens flink om te lachen. ‘Geloof gewoon niet alles wat je denkt.’

Binnendoorweggetjes

Ook wees ze de aanwezigen diverse andere ‘binnendoorweggetjes’ richting geluk. ‘Dankbaarheid is er zo een. Schrijf 21 dagen achter elkaar elke dag drie dingen op waarvoor je dankbaar bent en je zult zien dat je anders in het leven komt te staan.’

Stilstaan bij geluk en daarover praten is volgens Spitholt ook een manier om geluk veelvuldiger te ervaren. ‘We hebben helaas geen geheugen voor geluk. Het is iets dat we tegenkomen en kwijtraken, tegenkomen en kwijtraken. Maar door de conversatie erover aan te gaan word je je wel bewust van de keuzes die je maakt en of die keuzes al dan niet tot geluk leiden.’

Volgens de docente helpt het bovendien om regelmatig pauzes in te lassen en bewust met ademhaling bezig te zijn. ‘Hierdoor komen we meer in het nu te staan. En hoe meer je in het nu staat, hoe meer je je bewust wordt van je gedachten en hoe meer je afstand kunt nemen van je negatieve gedachten’, aldus Spitholt, die de workshopdeelneemsters tenslotte op het hart bond dat geluk vooral ligt in drie dingen: ‘creëren, geven en genieten’.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.