Twee nieuwe tracks voor honoursprogramma

| Paul de Kuyper

Het honoursprogramma krijgt in februari twee nieuwe richtingen: Philosophy en Processes of Change. Voor excellente bachelors staat er nu een ‘heel compleet programma’, aldus coördinator Fokko Jan Dijksterhuis.

Excellente bachelorstudenten die naast hun gewone curriculum verdieping zoeken, konden tot voor kort kiezen uit drie honourstracks: Science, Design en Math. Daar komen nu Philosophy en Processes of Change bij.

Het honoursprogramma is bedoeld voor eerstejaars bachelorstudenten en duurt anderhalf jaar. In hun tweede semester en in het hele tweede studiejaar volgen zij verdiepende vakken van samen 30 studiepunten.

Binnen de nieuwe honours-richting filosofie maken studenten kennis met klassieke filosofen en met retorica. Processes of change gaat over organisatiekunde en veranderprocessen. Je leert hoe veranderingen in organisaties werken, zoals bij fusies of reorganisaties, maar ook hoe je inspeelt op innovaties. Ook leren studenten welke rol ze zelf kunnen vervullen.

Drie O’s

Coördinator Fokko Jan Dijksterhuis denkt dat met deze twee nieuwe tracks het honoursprogramma min of meer compleet is. ‘We hebben nu alle drie O’s uit de UT-filosofie. We hadden al Onderzoek en Ontwerpen. Organiseren is erbij gekomen. Bovendien hebben we nu een alfa- en een bètaverdieping (filosofie en wiskunde). We dekken het hele spectrum.’

Dijksterhuis sluit echter niet uit dat er in de toekomst nieuwe tracks bijkomen. ‘We willen een programma aanbieden dat boven het reguliere curriculum uitstijgt. De UT had ooit de minor Origins, over thema’s als de oerknal en evolutie. Daar zou ook een mooie track van kunnen worden gemaakt.’

Aanmelden

Elke track kan door maximaal 25 honoursstudenten gevolgd worden. Selectie vindt plaats op basis van studieresultaten en motivatie. Aanmelden voor het programma dat in februari 2016 van start gaat kan tot 11 januari. Op 6 januari in de lunchpauze is er in Ravelijn een informatiebijeenkomst over het honoursprogramma.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.