Waarom wil de UT ook 'lean'?

| Maaike Platvoet

De UT hoopt met cursussen het lean-gedachtengoed bij haar medewerkers over te brengen. Want lean staat voor: doelen halen, ambities realiseren, verspilling te lijf gaan en klanten blijer maken. Maar wat is dat eigenlijk: lean? Programmacoördinator José Franken legt uit.

Wat is lean?

‘Een manier om doelen te halen, ambities te realiseren en verspilling uit organisatie te halen. Maar ook een manier om klanten te blijer te maken. En die klanten zijn heel belangrijk: of dat nou studenten, onderzoekers of andere doelgroepen zijn. Maar het kennen van je klant is de basisfilosofie van lean.’

En hoe werkt dat dan?

‘Kijk vooral naar dit filmpje. Lean gaat om een andere manier van denken, die kun je je aanleren. Wij doen dat middels een cursus. De introductiecursus neemt een dagdeel in beslag. Daarna zijn er vervolgbijeenkomsten, waarin je wordt opgeleid tot zogenaamde greenbelt en dan ben je ook in staat om een probleemoplossend proces te faciliteren.’

Waarom willen we dit op de UT?

‘Omdat de UT behoorlijke ambities heeft, met oog op Vision2020. Daardoor heeft iedereen het druk en is het belangrijk om je tijd te gebruiken waarvoor het nodig is en niet te verspillen aan overbodige zaken.’

Wie heeft lean bedacht?

‘Lean bestaat al heel lang en komt vanuit het autobedrijf Toyota. Zij wilden geen enkele verspilling binnen het bedrijf en bedachten deze werkwijze. In de jaren tachtig namen andere bedrijven het over. Dat het nu pas naar de UT komt, heeft denk ik te maken met de cultuur van de organisatie.’

Is lean hét antwoord op verspilling?

‘Nee, maar je bent je wel bewust van de verspilling. En hoe het precies binnen een grotere organisatie als de onze werkt, dat moeten we gaandeweg met elkaar ontdekken.’

Moeten we allemaal op cursus?

‘De introductiecursus is voor iedereen. Of je kok, docent of financieel deskundige bent. Volgend jaar willen we bovendien een training gaan aanbieden, speciaal voor leidinggevenden.’

Meer weten?: https://www.utwente.nl/intranet/lean/

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.