Loten voor deelname 44e Batavierenrace

| Rense Kuipers

Inschrijvingen voor de Batavierenrace gaan niet meer onder het mom van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. De organisatie heeft het inschrijfsysteem omgegooid. Voor de 44e Batavierenrace wordt trapsgewijs geloot.

‘De inschrijvingen zijn steeds sneller vol’, licht Luca de Munk van de Batacommissie toe. ‘Vorig jaar zelfs binnen twintig minuten. We kunnen daarom niet garanderen dat het op de oude manier eerlijk verloopt, op het moment dat te veel inschrijvingen op hetzelfde moment binnenkomen.’

Trapsgewijs loten

Op 1 december gaan de inschrijvingen open. De loting vindt in drie trappen plaats, legt De Munk uit. ‘In de eerste lichting worden honderd plekken verloot, voor ploegen die de afgelopen drie jaar minimaal twee keer hebben meegedaan.’

Ploegen die daar uitgeloot worden, gaan door naar de tweede ronde, waarbij ook wordt gekeken naar de stad waar een ploeg vandaan komt. ‘Het is de bedoeling dat uit elke stad in ieder geval één team meedoet’, licht De Munk toe.

De derde ronde is bedoeld voor de ploegen die over zijn gebleven, waarmee de laatste plekken van de in totaal zo’n driehonderd gevuld worden. Teams die dan nog uitgeloot zijn komen op de reservelijst terecht.

Focus op studenten

De Batacommissie wil voor de 44e editie van de Batavierenrace, die start op middernacht 23 april 2016, de focus meer leggen op de deelname van studenten. ‘Dit jaar gaan we kijken of er ook echt studenten meedoen’, zegt De Munk. ‘Vaak zag je de afgelopen jaren in de top 10 van het algemeen klassement ook ploegen die niet uit studenten bestaan.’

Mede daarom wordt bij de inschrijving gevraagd om vijf bewijzen van inschrijving aan een hogeschool of universiteit, bijvoorbeeld een studentenpas of een kopie van gegevens van Studielink. Dat moet volgens De Munk de strijd om het algemeen klassement eerlijker maken.