Meer vrouwen promoveren

Vorig jaar promoveerden er bijna net zo veel vrouwen als mannen aan de Nederlandse universiteiten. Aan de UT neemt het aantal vrouwelijk gepromoveerden geleidelijk toe, maar is het verschil groter dan het landelijke gemiddelde.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

In het collegejaar 2013-2014 vormden vrouwen 47 procent van het totale aantal gepromoveerden, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. Vorig jaar was dat nog een procentje minder. Vrouwen werken gestaag aan een inhaalslag: in 2003 was slechts 36 procent van de promovendi vrouw.

Man/vrouw aan de UT

De UT kijkt per kalenderjaar. In 2013 waren er 150 mannelijke promovendi en 70 vrouwelijke. In 2014 was dat 157 mannen versus 86 vrouwen. Voor 2015 staat de teller nog niet gunstig voor de vrouwen: 117 mannelijke promovendi tegenover 38 vrouwelijke promovendi.

In de gezondheidszorg zijn vrouwelijke promovendi al jaren in de meerderheid, maar in 2013 zijn er voor het eerst ook in het domein sociale wetenschappen en bedrijfskunde meer vrouwen gepromoveerd dan mannen. Het domein techniek, industrie en bouwkunde blijft een mannenbolwerk: daar was in 2013 iets meer dan een kwart van de gepromoveerden vrouw.

In 2013-2014 promoveerden meer dan 4.500 mensen aan Nederlandse universiteiten, vijf procent meer dan vorig jaar. Het aantal promoties is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Tien jaar geleden promoveerden er iets meer dan 2.600 mensen, in 1990 er nog minder dan tweeduizend.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.