Uitbreidingsplannen voor The Gallery

| Ditta op den Dries

The Gallery heeft vergevorderde uitbreidingsplannen. Het wachten is op definitief groen licht van investeerders. Dat wordt nog voor het eind van dit jaar verwacht. De verbouwing van de rechtervleugel gebeurt in twee fasen.

Photo by: Rikkert Harink

Het bestek voor de verbouwing ligt klaar. Er is inmiddels ook voldoende animo van bedrijven om zich te vestigen in The Gallery, dat anderhalf jaar geleden werd geopend. Op de lijst staan 30 nieuw te vestigen bedrijven. En dat zou een verdubbeling betekenen van het huidige aantal.

Talent, kennis en geld

‘Steeds meer bedrijven weten The Gallery te vinden. Ze zien de meerwaarde van een commercieel gebouw in de achtertuin van de universiteit’, weet Kees Eijkel van het Kennispark, zelf huurder in The Gallery.

Dat het huren van bedrijfsruimte in The Gallery niet goedkoop is, bevestigt hij. ‘Maar bedrijven worden wel compleet ontzorgd, als het gaat om zaken als beveiliging en receptie. Het grote voordeel van The Gallery is dat er in dit pand talent, kennis en geld te vinden is. En daar zien steeds meer bedrijven de meerwaarde van in.’

Mini-designlab

Eén vleugel van The Gallery is inmiddels vol. Het middengedeelte van het pand wordt veelvuldig gebruikt voor events, workshops en netwerkbijeenkomsten. De leegstaande vleugel van The Gallery, die nu nog een troosteloze aanblik biedt, wordt in twee fasen verbouwd. Eijkel: ‘Het is een enorme ruimte. Er is daarom gekozen om de verbouwing op te knippen in fase 2a en 2b.’

In fase 2a wil The Gallery veel ruimte bieden aan start-ups. ‘Voor de ‘jonkies’, die nog geen grote stappen kunnen nemen gaan we een spannende incubator inbrengen, om hen zo de eerste jaren door te helpen. In het concept komt onder meer een mini-designlab, waarin ze volop gecoacht worden. Zo versterken we hen en kan The Gallery echt iets toevoegen voor jonge ondernemers.’

Lees ook Hoe is het eigenlijk met The Gallery?’ in UT Nieuws Magazine van november dat donderdag verschijnt.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.