Student met handicap tevreden over UT

| Paul de Kuyper

De UT scoort boven het landelijk gemiddelde als het gaat om de begeleiding van studenten met een functiebeperking. De studenten zijn vooral tevreden over begripvolle docenten, de intake en hulpmiddelen.

Photo by: StockXchng | Jos van Galen

Studenten met een handicap beoordelen de UT met een 6,6. Daarmee staat de universiteit landelijk gezien op de vierde plaats, achter Wageningen (7,1), Nijmegen (6,8) en Eindhoven (6,7). Gemiddeld scoren de Nederlandse universiteiten een 6,4.

UT-studenten zijn vooral erg te spreken over het begrip dat studenten hebben voor hun situatie, de manier waarop ze worden opgevangen aan het begin van hun studie en de hulpmiddelen (bijvoorbeeld aangepaste werkruimtes of computeraanpassingen voor spraak en braille) die ter beschikking worden gesteld.

Meer studenten met handicap

Dat blijkt uit het rapport ‘Studeren met een handicap 2015’ van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI). Volgens het CHOI is het aandeel studenten met een functiebeperking de afgelopen vijf jaar gegroeid: van 6,5 naar 9,4 procent.

Het rapport is gebaseerd op een landelijke enquête onder 22 duizend bachelorstudenten met een functiebeperking; 182 UT-studenten vulden die in. De vragenlijst maakte deel uit van de grote Nationale Studenten Enquête. De meest voorkomende handicap is dyslexie.