Gezonder drinken bij studentenverenigingen

| HOP, Bas Belleman , Rense Kuipers

Tot diep in de nacht zuipen is straks er niet meer bij op studentenverenigingen. ‘Studenten gaan voor verantwoorde alcoholconsumptie’, meldt de Landelijke Kamer van Verenigingen in een persverklaring.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Met hulp van bierbrouwers en andere drankverkopers gaan de verenigingen hun leden tot gezond drinken aanzetten. In het persbericht pleit LKvV-voorzitter en UT-student Ruben Hoekman voor ‘het ombuigen van drinkpatronen en een grotere bewustwording van de negatieve kanten van overmatige alcoholconsumptie’.

De LKvV heeft zich namelijk verbonden aan het nationale preventieprogramma Alles is gezondheid… van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van dat programma is een gezonder en vitaler Nederland.

Online toets

De koepelvereniging gaat van alles doen. Een online instructie over gevolgen voor de gezondheid en alcoholwetgeving moet de leden helpen om verantwoord te tappen. ‘Ieder lid dat achter de bar staat moet geslaagd zijn voor de online toets en is daardoor in staat om verantwoord alcohol te schenken.’

Bovendien gaat de LKvV goede voorbeelden verzamelen. ‘Veel studentenverenigingen zijn al actief bezig om verantwoorde alcoholconsumptie binnen de vereniging te stimuleren’, aldus de LKvV. De goede voorbeelden worden gebundeld en verspreid onder de aangesloten verenigingen.

Prikkelen

En wat moet er gebeuren met verenigingen die hun best niet doen? Er komt binnen de LKvV een werkgroep om ‘niet of minder actieve studentenverenigingen te prikkelen om betrokkenheid te tonen bij de aanpak van verantwoorde alcoholconsumptie’.

De verenigingen worden ondersteund door de Nederlandse Brouwers en de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA). Die stichting is van alcoholverkopers en heeft onder meer tot doel om de spelregels voor alcoholreclame ‘realistisch en werkbaar, maar tegelijkertijd ook ambitieus’ te houden.

Bij de Landelijke Kamer van Verenigingen zijn 48 studentenverenigingen aangesloten, waaronder de Enschedese studentenverenigingen Taste en Audentis.

'Al goed geregeld'

Voor deze verenigingen gaat er op dit moment niets veranderen aan het alcoholbeleid. Dat is al goed geregeld, vertellen Joanan Blei (Taste) en Diederik Hoefsmit (Audentis). ‘De LKvV biedt handvatten voor verenigingen om hun alcoholbeleid vorm te geven’, zegt Blei. ‘Maar in principe kan elke vereniging haar eigen beleid hanteren.’ Dat beaamt Hoefsmit, die zegt dat de LKvV ‘wel wil stimuleren, maar geen verplichtingen oplegt’.

Er wordt immers al veel gedaan, ook qua bewustzijn, zeggen Blei en Hoefsmit. Zoals de online instructie over de gevolgen van alcohol voor de gezondheid – volgens Blei een ‘toetsing’ – die de tappers van beide verenigingen al hebben gevolgd.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.