UT zwaait professor Rob Hoppe uit

| Kitty van Gerven

Met een symposium in het Amphitheater van de Vrijhof is professor Rob Hoppe vanmiddag officieel uitgezwaaid. Hoppe was achttien jaar verbonden aan de UT, het laatst als hoogleraar Kennis en Beleid bij de vakgroep Science, Technology and Policy Studies (StePS). Hij ging onlangs met pensioen.

Photo by: Jellien Tigelaar

In september 1997 verruilde Hoppe de Universiteit van Amsterdam voor de UT, waar hij Andries Hoogerwerf opvolgde als hoogleraar Beleidswetenschappen. In de loop der jaren maakte hij tal van veranderingen mee, onder meer de vorming van de faculteit Bestuurs- en Bedrijfskunde en later de oprichting van de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Voor Hoppe betekende dit onder meer een overstap van bestuurskunde naar STePS.

Balanceren op de grens

Tijdens zijn loopbaan bij de UT hield Hoppe zich vooral bezig met de wisselwerking tussen politiek en wetenschap. Een onderwerp waarover de UT-hoogleraar uitgesproken ideeën heeft. ‘Vaak wordt gedacht dat het een kwestie van eenrichtingsverkeer is: de wetenschap produceert kennis en de politiek past die toe.’ Volgens Hoppe ligt dit echter aanzienlijk genuanceerder en balanceren zowel politici als wetenschappers regelmatig op de dunne scheidslijn tussen beide gebieden. ‘De institutionele grenzen worden daarbij regelmatig overschreden’, meent Hoppe. Reden waarom hij spreekt van ‘een dialogisch proces’ tussen politici en wetenschappers.

Ook ten aanzien van zijn tweede grote aandachtsgebied, de beleidsprocessen, gaf Hoppe nogal eens blijk van een afwijkende opvatting. ‘Ik heb altijd gevonden dat beleid niet zo zeer lag in het oplossen van problemen, als wel in het vinden van de juist vraagstukken’, zo laat hij weten. Zijn inzichten hierover legde hij vast in het in 2010 gepubliceerde boek The Governance of Problems, Hoppe’s ‘magnum opus’, zoals hij het zelf noemt.

Lange rij publicaties

The Governance of Problems maakt overigens deel uit van een lange rij van boeken en publicaties, die de professor op zijn naam heeft staan en waaraan voorlopig nog geen einde zal komen. Ondanks zijn afscheid als hoogleraar blijft Hoppe de komende tijd namelijk actief op de UT. ‘In wezen betekent mijn pensionering dat ik gewoon doorga met werken, zij het op bescheidener schaal. Ik blijf boeken schrijven en de drie aio’s begeleiden, die ik nu onder mijn hoede heb.’ Hoppe verwacht daarvoor tenminste een dag per week op de UT te zullen doorbrengen.

Issam Fares Instituut

Daarnaast zal hij geregeld naar Libanon reizen, waar hij is aangesteld bij het Issam Fares Instituut voor Beleid en Internationale Betrekkingen van de American University in Beirut. In deze functie zal Hoppe onder meer als adviseur optreden bij onderzoeksprojecten en meehelpen bij het opzetten van een masteropleiding voor beleidswetenschappers.

Van enige weemoed over het afscheid was gistermiddag dan ook geen sprake tijdens het symposium, dat in het teken stond van ‘The politics in/of responsible innovation’. Tijdens de feestelijke bijeenkomst met diverse muzikale intermezzo’s werd het woord gevoerd door professor Marjolein van Asselt, hoogleraar aan de Maastricht University en Lid van de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid, professor John Grin van de UvA en professor Arie Rip, emeritus-hoogleraar aan de UT. UT-professor Stefan Kuhlmann sloot het symposium af met een samenvatting, waarna in informele sfeer afscheid werd genomen van Hoppe.

Met diens vertrek verliest de vakgroep StePS overigens in korte tijd twee hoogleraren; al eerder dit jaar vertrok professor Nelly Oudshoorn wegens het bereiken van de pensioenleeftijd.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.