STePS helpt oude documenten ontcijferen

| Kitty van Gerven

Archieven over de hele wereld liggen vol met interessante, soms eeuwenoude geschriften. Maar hoe kom je erachter wat erin staat? Veel van die met de hand geschreven en geïllustreerde documenten zijn namelijk te gecompliceerd om door computers te worden ontcijferd en worden daardoor niet bestudeerd. STePS gaat daar verandering in brengen.

Photo by: Freeimages.com

De vakgroep Science, Technology and Policy Studies (STePS) helpt binnen een onlangs opgericht Nederlands consortium mee aan de ontwikkeling van een systeem om handgeschreven documenten om te zetten in digitale informatie die niet alleen goed leesbaar is, maar ook met andere digitale bronnen verbindt. De vakgroep doet dit samen met onder meer het Leiden Centre of Data Science, ALICE van de Universiteit Groningen, LIACs van de Universiteit Leiden en het Naturalis Biodiversity Center.

Natuurkundige Commissie

Centraal in dit project, dat de titel Making Sense of Illustrated Handwritten Archives heeft gekregen, staat het archief van de Natuurkundige Commissie van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Dit handgeschreven archief, dat tot de topcollecties behoort, bevat een schat aan informatie over de natuur, de cultuur en de economie van de Indonesische Archipel in de periode van 1820 tot 1850. Bovendien is het rijk geïllustreerd.

Om al die informatie te verwerken maken de onderzoekers, onder wie wetenschapshistorici van STePS, computerwetenschappers en erfgoedprofessionals, gebruik van een geavanceerd systeem voor handschrift- en beeldherkenning (Monk). Hieraan wordt nog informatie toegevoegd over diersoorten, plaatsnamen en habitats, evenals specifieke expertise van Naturalis en kennis over de wetenschapsgeschiedenis.

Erfgoedsector

Het op deze manier verfijnde systeem kan vervolgens door uitgeverij Brill worden aangeboden als onlineservice voor de erfgoedsector. Met name curatoren van handgeschreven archieven en onderzoekers die dergelijke collecties willen bestuderen, kunnen hiervan profiteren.

Het project Making Sense of Illustrated Handwritten Archives wordt financieel mogelijk gemaakt door NOW en uitgeverij Brill. NWO kende het project een bedrag van € 626.000 toe vanuit het programma Creative Industrie en Brill investeert € 268.000, deels in cash en deels in natura.

Het project, dat in totaal vier jaar loopt, levert de UT een postdoc in de wetenschapsgeschiedenis op.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.