Student Union Forum: hospiteren via Skype

| Marjolein Pistoor

Zo’n vijftig studenten bezochten dinsdagavond het Student Union Forum dat volgens discussieleider Jelle Klein Teeselink ging over ‘het meest fundamentele onderdeel van je studentenleven’. ‘Nee ik bedoel geen bier, maar huisvesting.’

Photo by: Jellien Tigelaar

Het huisgevoel is een belangrijke cultuur en campushuizen hebben veelal een rijke geschiedenis met tradities, huiskleuren en huiskleding, leidde Teeselink de middag in de Bastille in. Met het SU Forum wilde hij oplossingen zoeken voor de huisvestingsproblematiek rond internationale studenten.

Drie problemen rondom studentenhuisvesting op de campus kwamen aan bod. Het grootste probleem is dat er te weinig kamers beschikbaar zijn op de campus. Daarnaast heeft de UT de verplichting om bepaalde groepen - zoals ATLAS-studenten en studenten die met een visum in Nederland verblijven - te huisvesten op de campus. Ook erkent de Student Union dat er een nadeel is voor studenten die geen Nederlands spreken. Voor hen is het lastiger om te hospiteren.

Teeselink voorziet dat het bestaand tekort groter wordt. ‘De internationale focus van de universiteit in Vision 2020 voorziet een stijging in het aantal internationale studenten dat op de campus wil wonen.’

Conflicterend

Vanuit de zaal werd er gereageerd op deze problemen. ‘Het systeem is conflicterend. Aan de ene kant wil de universiteit meer internationale studenten maar aan de andere kant is het systeem gebaseerd op de Nederlandse student, met hospiteren’.

Volgens veel van de aanwezigen komt dat doordat ‘buitenlandse studenten vaak niet weten wat hospiteren inhoudt’. ‘Ze weten niet dat ze informatie over zichzelf moeten geven, ze schrijven gewoon een mail waarin ze vragen of ze de kamer mogen.’ Betere informatieverstrekking over hospiteren, aan zowel campusbewoners als internationale studenten, is nodig, vinden de studenten.

Taalbarrière

Een ander punt van discussie was de taalbarrière. ‘Waarom willen jullie dat er in huis Nederlands gesproken wordt? Wat is de toegevoegde waarde?’, vroeg iemand uit de zaal. Waarop de reactie kwam dat ‘het waarschijnlijk gewoon door gemakzucht komt’. ‘Het is makkelijker om jezelf te uiten in je moedertaal. Je kunt jezelf beter uitdrukken en makkelijker grappen maken.’

De Forum-bezoekers droegen verschillende oplossingen voor bovenstaande problemen aan. Zo zou er een platform kunnen komen met alle beschikbare kamers, met onderscheid tussen feesthuizen en serieuze huizen zodat de kamerzoeker beter weet of hij bij een huis past.

Een tweede optie is te stoppen met adverteren met wonen op de campus richting buitenlandse studenten, dan willen ze misschien niet eens op de campus wonen.

Hospiteren via Skype

De aanwezigen zijn het erover eens dat hoe hospiteren in Nederland werkt een betere uitleg verdient. Ook moet het duidelijk zijn welke studentenhuizen openstaan voor buitenlandse studenten.

Tot slot werd geopperd om via Skype hospiteergesprekken te houden. Huizen kunnen op zo’n digitale cooptation day al vast kennismaken met de internationale studenten die naar de campus komen, en andersom.

De Student Union wil de input van het Forum gebruiken in hun gesprekken met de beleidsmakers van de UT. Namens Strategie & Beleid was daarom ook Karin Frowijn bij de discussie aanwezig.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.