FOM financiert materialenonderzoek UT

| Kitty van Gerven

Drie UT-projecten op het gebied van materialenonderzoek kunnen rekenen op een financiële bijdrage van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie. Het gaat om de projecten WearMC2, Piezo4inkjet en DETAIL.

Photo by: TheEnvironmentalBlog.org

FOM, onderdeel van NWO, financiert in totaal acht projecten op Nederlandse universiteiten. Dit voorjaar konden voorstellen voor materialenonderzoeken worden ingediend tijdens de vijfde High Tech Materialen (HTM) call, een initiatief van FOM en de technologiestichting STW. Beide organisaties houden in samenspraak met het Materials Innovation Institute (M2i) deze calls om het materialenonderzoek in Nederland te stimuleren.

Bedrijfsleven betaalt helft

Met de honorering van de acht onderzoeksvoorstellen is bijna 2,8 miljoen euro gemoeid, waarvan het bedrijfsleven de helft betaalt.

Het project WearMC2, dat onder leiding staat van onderzoeker Matthijn de Rooij, is gericht op de ontwikkeling van fysische modellen op verschillende lengteschalen om de oppervlaktekwaliteit bij het koudwalsen van staal te voorspellen. Dit project wordt medegefinancierd door Tata Steel.

Het project Piezo4inkjet onder leiding van professor Guus Rijnders, is bedoeld om beter te begrijpen hoe defecten ontstaan in dunne piëzo-elektrische lagen. Het kan rekenen op een bijdrage van Océ.

Composieten

DETAIL, een project onder leiding van van professor Remko Akkerman, moet nieuwe numerieke ontwerpmethodes voor thermoplastische composieten gaan opleveren, waarbij fysische en procesmodellen worden geïntegreerd. Dit onderzoek wordt gesteund door TPRC, Dutch Thermoplastic Components BV, Ten Cate Advanced Composites BV en AniForm Engineering BV.

De andere universiteiten waaraan geld is toegekend in deze tweede en tevens laatste door de FOM gefinancierde ronde van de HTM call zijn de Rijksuniversiteit Groningen, de TU Eindhoven en de TU Delft. Vorig jaar honoreerde FOM zeven projecten. De volgende ronde wordt georganiseerd door technologiestichting STW.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.