Zes bachelors gaan over op Engels

| Paul de Kuyper

Zes bachelors schakelen komend studiejaar volledig over op Engels. Het gaat om communicatiewetenschap, industrieel ontwerpen, psychologie, technische wiskunde, informatica en business & IT.

Photo by: Tim Rijnhout

Daarmee komt het totaal aantal Engelstalige bachelors van de UT op twaalf. Bij advanced technology, creative technology, electrical engineering, European public administration, international business administration en university college ATLAS is de voertaal al langer Engels.

In 2020 moet al het bacheloronderwijs in het Engels plaatsvinden. Die ambitie sprak de universiteit uit in de begin dit jaar verschenen internationaliseringsvisie, die deel uitmaakt van het strategisch plan Vision2020. De UT-masters hebben al Engels als onderwijstaal.

Duitse studenten psychologie

Engelstalig onderwijs moet de UT aantrekkelijker maken voor buitenlandse studenten. De recente terugloop in het aantal aanmeldingen van Duitse studenten bij psychologie schrijft de UT deels toe aan concurrentie van andere Nederlandse universiteiten die de studie nu al in het Engels aanbieden.

In september 2016 is een minderheid van acht UT-opleidingen nog Nederlandstalig. Biomedische technologie, civiele techniek, gezondheidswetenschappen, scheikundige technologie, technische bedrijfskunde, technische geneeskunde, technische natuurkunde en werktuigbouwkunde maken de overstap naar Engels later.

Zo luiden de Engelse namen van de opleidingen die de switch komend collegejaar maken: communication science, industrial design, psychology, industrial & applied mathematics, technical computer science en business & IT.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.