Budget UT-Kring met 5000 euro gekort

| Rense Kuipers

Het budget van personeelsvereniging UT-Kring krimpt van 25.000 euro naar 20.000 euro. Dat werd bekend tijdens de algemene ledenvergadering vorige week. De begroting is – ook voor 2016 – sluitend, meldt penningmeester Anita van Dijk.

Photo by: Jellien Tigelaar

Vanaf dit jaar had de UT-Kring 5000 euro minder te besteden. Volgens CvB-woordvoerder Bertyl Lankhaar heeft de inperking van het budget te maken met ‘de schaarste aan middelen’. Daarnaast was volgens haar in 2014 sprake van een overgangsregeling, om financieel tegemoet te komen aan een eventuele aanpassing van de activiteiten van de UT-Kring.

Toekomst

Van een verdere verlaging van het budget in 2016 is geen sprake. Dat blijft nu 20.000 euro. Zowel Van Dijk als voorzitter Frank Snels benadrukken om vooruit te kijken. Snels: ‘We willen inzetten op de toekomst en de leuke activiteiten die we daarin gaan organiseren. Daarnaast is de vergadering in goede sfeer verlopen.’

Contributie

Of de verlaging van het budget een verhoging van de contributie inhoudt, kunnen de bestuursleden op dit moment niet zeggen. Ze kijken wel naar een manier om de contributie gelijker te trekken, aldus Van Dijk. ‘Nu is het een percentage van het salaris, maar de verdeling tussen leden is nu best ongelijk. Iemand in een lagere loonschaal die parttime werkt betaalt veel minder dan iemand die fulltime werkt in een hogere schaal.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.