Rekeningrijden betere milieumaatregel dan geld naar OV

| Paul de Kuyper

Je kunt beter rekeningrijden invoeren dan investeren in het openbaar vervoer als je het vervoersnetwerk wilt verduurzamen. Dat stelt promovendus Ties Brands in zijn proefschrift dat hij donderdag verdedigt.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Investeringen in het openbaar vervoer zijn een relatief dure manier om vervoer duurzamer te maken, aldus Brands, die aan de UT promoveert en ook werkzaam is bij adviesbureau Goudappel Coffeng. Hij onderzocht welke maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer de grootste klimaateffecten hebben.

‘Als je het OV-netwerk wilt verbeteren is het effectiever om de frequenties van treinen te verbeteren dan nieuwe stations te bouwen of extra P+R’s (parkeren en reizen) aan te leggen’, zegt Brands. Bouw je meer P+R’s dan gaan namelijk niet alleen automobilisten vaker het laatste stuk met de trein. Volgens Brands nemen dan ook meer treinreizigers voor het eerste stuk de auto, waardoor de totale CO2-uitstoot toeneemt.

Autogebruik ontmoedigen

Brands maakte een wiskundig model voor het verkeer in de stadsregio Amsterdam, maar denkt dat zijn bevindingen voor het hele land gelden. ‘Met alleen het verbeteren van het OV red je de wereld niet’, concludeert hij. ‘Je moet daarnaast het autogebruik ontmoedigen door bijvoorbeeld rekeningrijden in te voeren.’

Rekeningrijden heeft volgens Brands meer positieve milieueffecten dan geld pompen in het OV. ‘Van alle maatregelen die ik heb doorgerekend, is een vaste kilometerheffing voor auto’s veruit het meest effectief’. Ook telewerken, bouwen bij stationslocaties en inzetten op elektrisch vervoer levert per geïnvesteerde euro meer milieuwinst op dan geld steken in het OV.